international exposure 2020, TLV

International Exposure. 2020. Dance –חשיפה בינלאומית 2020 חלפה שנה לכיבוש המדינה על ידי  נגיפי הפנדמיה ששיבשו את כל מערכות חיינו.    ידענו בה שלושה סגרים, פתיחות וסגירות בשרשרת של כל הסקטורים ופגיעה יוצאת דופן דווקא בתרבות שבה קל יותר להתעלל.  צריך להעריך את כל היוצרים שלא נכנעו, אגרו כח, המשיכו ליצור בתנאים לא תנאים כדי…

Pilobolus at TAPAC, January 16, 2016

צילום באדיבות יח'צ להקת פילובולוס שנוסדה לפני ארבעים וחמש שנים על ידי סטודנטים חובבי ספורט  וסקרנים, ממשיכה לא רק להתקיים, אלא להשתכלל ולפרוח ולשמח קהלים חדשים שמבינים את שפתה הקומוניקטיבית להפליא. פילובולוס ניכסה לעצמה נישה בעלת מאפיינים ייחודיים שמתייחסת לתנועה מפריזמה אתלטית יותר מאשר מחולית. זה היה במיוחד אז, כשהמחול המודרני במובנו השמרני שלט על…