לרקוד ציונות: אמנות ומעשה פוליטי לפי חנה ארנדט

 

לרקוד ציונות: אמנות ומעשה פוליטי לפי חנה ארנדט

דנה מילס

מאמר זה מבקש לבחון אם ישנן סוגות מסוימות של יצירות אמנות שיכולות להיתפס כפעולה פוליטית על פי הדיון של חנה ארנדט במושג זה. הדיון מבקש להאיר את המושג פעולה פוליטית ביחס למושגים משמעותיים אחרים בכתיבתה של ארנדט: מלאכה, עבודה ומחשבה וביחס לדיון במקומה של האמנות והתרבות. לאחר שרטוט מתווה תאורטי המגדיר איזו סוגת אמנות יכולה להיתפס כפוליטית על פי ארנדט ייבחן מתווה זה תוך שימוש במקרה המבחן: מחול ציוני בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, תוך שימוש בממדי הזמן, המרחב ומקורות ההשראה. (1)

מבוא

החיים האנושיים במהלך ההיסטוריה אינם ניתנים לניתוק מהאמנות והתרבות. פילוסופים ותאורטיקנים רבים במהלך ההיסטוריה ניסו לבאר מה הקשר בין יצירות האמנות לבין פוטנציאל היחיד להגשמתו העצמית ככלל והפוליטית בפרט. אמנות המחול היא חלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית, אך היא ייחודית בכך שהיא אינה מייצרת ארטיפקטים (תוצר מוחשי שנשאר לאחר שהיא מסתיימת) וכן אינה מצריכה שימוש בשפה מדוברת אלא משתמשת בשפת הגוף. בשונה מניתוח יצירות ספרותיות, תיאטרליות ופואטיות, ניתוח יצירות כוראוגרפיות מחייב שימוש בקטגוריות שונות מהותית, המתייחסות לשפה הייחודית שלהן.

1204228347.jpgהמטרה הראשונית של עבודה זו היא לבחון את הקשר האפשרי בין אמנות בכלל וכוראוגרפיה בפרט לבין המעשה הפוליטי. זהו ניסיון לבנות ארגז כלים קונספטואלי שיאפשר ניתוח מבני פילוסופי- פוליטי של יצירות אמנות. הבסיס התאורטי לעבודה זו הוא הגותה של חנה ארנדט. (1906-1975). חנה ארנדט הקדישה את מרב חייה לשיקום הספירה הפוליטית בחיי האדם המודרני. כפליטה מגרמניה שהתבססה ב"עולם החדש", חייתה ארנדט את חייה בצל משטרים רצחניים – הכותרת לספרה Men in Dark Times אינה מקרית וכך גם לא בחירת הטוטליטריזם כמוקד מחקרי- הגדירה עצמה כתאורטיקנית פוליטית וראתה את תפקידה בהארת חשיבות חיי הקהילה לאדם שאיבד את יכולתו לחיים בצוותא. המאמר מנסה להשיב על השאלה: האם אמנות (ככלל) וכוראוגרפיה (בפרט) יכולים להיתפס על ידי חנה ארנדט ככלי להגשמה עצמית פוליטית. בחלקו השני, תוך התייחסות למקרה המבחן של המחול הציוני בראשית המדינה, המאמר יבקש לדון בכמה קטגוריות מרכזיות המקרבות לטענתי את האמנות הזו לפעולה פוליטית.

ארנדט: מחשבה, פוליטיקה, חברה, אמנות

יוון העתיקה מהווה נקודת התייחסות והשראה מובהקת עבור חנה ארנדט(2). במילותיו של וולטר בנימין היא "שולת פנינים שמטרתה לא לחדש זמנים עברו או להקים לתחייה את העבר, אלא להציג התגבשויות של יופי ועומק לחיים שאנו חולקים האחד עם השני (3 )". הדגש של ארנדט הוא על דינמיות המהווה אחד מהמאפיינים המובהקים של ההוויה האנושית ועל כן הפוליטיקה מחד מתכוננת מתוך דינמיות זו ומאידך תפקידה לשמור עליה. לדידה של ארנדט, בעקבות אריסטו, המצב הפוליטי הוא המצב הטבעי ביותר לבן- האנוש, אין הוא יכול לחיות מחוץ לקהילה פוליטית (4). הדגשים שארנדט לוקחת מהתורה הפוליטית של אריסטו הם הדגש על החירות כמתכוננת בתוך הספירה הפוליטית, אלמנט החשיפה והצורך באחר לצורך ההגשמה העצמית של האינדיבידואל. (5) אלמנט זה מרכזי ביחס לטענות אריסטו וארנדט באשר למקומו של הצופה בקיום או התכוונות יצירת אמנות. הטענה של אריסטו לפיה ישנן תכונות של אדם שיכולות להיות מוגשמות רק במסגרת קהילה פוליטית, הביאה לראייתו את האדם כ"חיה פוליטית", ,Zeon Politicos πολιτικόν ζώον. לפי אריסטו, " מי שאינו יכול להשתתף בחברה, או שמספיק לעצמו ואין לו צורך בה, הרי הוא בהמה או אל". (6) תנאי להשגת אושר, Eudemonia, הוא שותפות בקהילה פוליטית.

אריסטו טוען שרק דרך שימוש ביפה האדם יכול להנציח עצמו ולהגשים את הפוטנציאל שלו. לפי אריסטו, "היפה הוא האמיתי, ייעודו של היפה צריך להיות לא- מקרי". (7) לפי ארנדט, "חיקוי הוא דרך להבניה אמנותית אך הוא אינו קריטריון ליופי."(8) ארנדט הולכת בעקבות אריסטו ורואה את האמנות כחיקוי, מימזיס ולא כאחת מצורות החיים האפשריות להשגת יופי. הפוליטיקה הן עבור ארנדט והן עבור אריסטו היא דרך להשגת יופי ועל כן ישנה הבחנה חדה בין שני תחומים אלו. טענה זו מחדדת את הסוגיה שהוצגה בתחילת המאמר: האם ישנו סוג של אמנות שיכול לשמש להגשמת הפוטנציאל הפוליטי של האדם?

פעולה פוליטית, מחשבה וחיי המעשה

לדידה של ארנדט, "התנאי הראשון לחיי הנפש ( The Life of the Mind) הוא הימנעות מעשייה" . פעולה, בה "אנחנו" תמיד עוסקים בשינוי העולם המשותף שלנו, מנוגדת לעיסוק הפרטי של מחשבה, שפועלת כדיאלוג ביני לבין עצמי".(9) לפי ארנדט בעוד המחשבה והפעולה הפוליטית, כפי שאראה לעיל, מתכוננות מתוך הריבוי כתנאי אנושי בסיסי, הרי שהן תוצאות מנוגדות של תנאי זה.

הן הפעולה הפוליטית והן המחשבה מתכוננות מתוך דיאלוג פנימי וקשורות בטבורן לשפה. בעוד המחשבה שייכת לספירה הפרטית, אינה מותירה עקבות ואינה מאפשרת להנכיח ולהנציח את הסוכן שלה, הפעולה הפוליטית מתערבת בהוויה האנושית וקוטעת את הרצף המעגלי שלה, ובכך מאפשרת אלמותיות של הסוכן המבצע אותה. פעולה פוליטית מחייבת דיאלוג עם האחר; היא אינה יכולה להתבצע במקום בו אין ספירה ציבורית חזקה.

ארנדט אומרת כי "המאפיינים שהופכים פעולה פוליטית לייחודית- ביחס לסוגי פעולות אחרות- הם שוויון, פלורליות וחוסר יכולת לצפות את תוצאותיה".(10) הדיון של ארנדט בפעולה יוצא מתוך ומתייחס לשני ממדים מרכזיים: נטליות ( נטלי, לטינית: של לידה, מלידה) – היות כל אדם אירוע חד פעמי, ופלורליות- המהות האנושית היא כזו שריבוי עומד בבסיסה, אנו חייבים אחר למולנו כדי להגשים את האותנטיות הגלומה בנו. הצגה זו אפשרית רק בספירה בה יש שוויון וחירות.

החירות המתבטאת בפעולה לא מופיעה ביום היוולדנו. היא מתחילה ברגע בו בפעם הראשונה בחיינו אנו מוצאים עצמנו עומדים בפני הבחירה בין לומר כן או לא. הכרעה מוסרית היא החושפת את מהותנו האמיתית, מבטאת את החירות האנושית במלוא מובן המילה, ובכך מבחינה את האדם מכל יצור אחר המקיים חיים על פני האדמה. ארנדט מתייחסת לרגע זה של הכרעה כ"הולדתנו השנייה".(11)

לפלורליות אנושית יש אופי דו ממדי של שוויון ומובחנות. אם אנשים לא היו שווים, הם לא היו יכולים להבין אחד את השני ולא היו יכולים לתכנן את העתיד ולצפות צרכיהם של אלו שיבואו אחריהם (השווים להם במהותם) כלומר לכונן קהילות פוליטיות ברות קיימא. אם בני אדם לא היו מובחנים, הם לא היו צריכים שפה או פעולה כדי להביא לכך שיבינו אותם ולא היו צריכים לבטא את השוני שבהם אל מול רעיהם. פעולה ושפה חושפים ייחודיות זו. הפעילות הפוליטית, לפי ארנדט, היא היוצרת סיפור חיים קוהרנטי, המבאר מיהו האינדיבידואל הפועל.

פעולה פוליטית מובחנת משני סוגים של פעולות אחרות שמאפיינות חיים אנושיים: עבודה, ששייכת לספירה הפרטית ומאופיינת בהתכלות וחוסר פומביות, ומלאכה, שמבטאת הכנסת ארטיפקטים לספירה הציבורית, המהווה קטיעה של המעגליות הטבעית, אך אינה מחייבת נוכחות אחר, ועל כן אינה דרך להשגת ה"יפה"- כלומר להנצחת הסוכן לאחר מותו. המלאכה הורסת את הסדר הטבעי, העבודה משתלבת בסדר הטבעי, כלומר אינה קוטעת את המעגליות שבחיים האנושיים. עבודה ( Labour) הוא פעילות לסיפוק צרכי הגוף הביולוגיים; מלאכה ( Work) היא פעילות היוצרת עולם של דברים בני קיימא. (12)

כיצד עומדת, אם כן, האמנות ביחס לטריכוטומיה זו, שמכוננת ארנדט?

ככלל, ארנדט רואה את התרבות כשייכת לחיי המעשה ולא לחיי הרוח. מרכיב משמעותי ביחסה של ארנדט לתרבות הוא היכולת להפוך דברים לממשיים. יצירות אמנות מהוות מעין שיקוף של הדיאלוג המנכיח את הדיאלוג הפנימי; יש לו כוח החצנה בתפיסתה הפנומנולוגית של ארנדט. כאן אנחנו רואים קירבה גדולה שוב לתפיסתו של אריסטו את האמנות, הדגש על החיקוי ולא על כינון משהו חדש. האמנות מתכוננת מתוך עולם הארטיפקטים המייצג את היופי המצוי בטבע ואין באפשרותה לייצר את אותו היופי. כאמור, חיים פוליטיים מהווים צורה פרדיגמטית להשגת יופי לפי ארנדט בעקבות אריסטו, על כן זוהי נקודה מהותית להבחנה בין שתי הספירות. בכך ישנה קרבה גדולה יותר בין אמנות למלאכה מאשר בין אמנות למעשה הפוליטי.

מאידך, ישנם כמה מאפיינים בתפיסתה של ארנדט את האמנות המקרבים אותה למעשה הפוליטי;

האמנות והמעשה הפוליטי מעגנים את התהילה של השחקן בעולם ובכך מבחינים אותו משאר בני האדם. התהילה מתכוננת מתוך הדיאלוג בין השחקן/ יוצר לבין הקהל שלו; בכך התרבות מתקרבת לפעולה פוליטית כדורשת דיאלוג על מנת להתקיים. תרבות ואמנות מספקות ספירה אלטרנטיבית לתהילה, מקום בו האדם יכול לחשוף עצמו, להציג עצמו ובכך להגשים את עצמו, כמו בספרה הפוליטית. ייתכן שהחשיפה המתבצעת בספירה הפוליטית שונה מזו המתבצעת דרך האמנות; מנהיג המחליט לחתום על הסכם שלום חושף עצמו בצורה שונה מאמן היוצר יצירה, אך מתקיים ממד של חשיפה וממד ההפתעה של הסוכן את עצמו בשתי התופעות. החשיפה הפוליטית מראה לאדם ובעיקר לסובבים אותו את מהותו האמיתית; בכך מובחנת הפעילות האמנותית מהפוליטית.

ייתכן והמכנה המשותף החזק ביותר בין הפוליטיקה לבין האמנות בעלת האוריינטציה הפוליטית לדידה של ארנדט, והוא הבסיס לטענתו של אריסטו שהובאה בראשית פרק זה, הוא הצורך בצופה/ מאזין/ קורא או בהגדרה קולקטיבית- אחר, על מנת להפוך את היצירה לממשית ובעלת משמעות. לפי ארנדט:"כל חברה דורשת ממשתתפיה כמות מסוימת של משחק, יכולת להציג, לייצג ולשחק מה שאדם הוא באמת". (13) זהו הממד התיאטראלי האינהרנטי של חיים בתוך חברה, שקשור בדחף החשיפה העצמית שהצגתי לעיל. דחף זה קשור בטבורו לצורך באחר על מנת לפעול והוא מכנה משותף לתרבות ולפוליטיקה.

לפי ארנדט, "תרבות אינה תלויה פחות בפוליטיקה מאשר פוליטיקה תלויה בתרבות. יופי צריך את הציבוריות של ספירה ציבורית המובטחת על ידי בני אדם פועלים ( acting) מאחר והציבורי הוא ספירת מובהקת להופעה, בניגוד למרחב הפרטי ששמור להגנה וכיסוי". (14) מכנה משותף נוסף הוא הצורך באותה קהילה שתבטיח את היכולת להיחשף בכינון ספירה תרבותית כמו בכינון ספירה פוליטית, דיאלוג אמיתי ומפרה בין בני אדם שיעיר בתורו גם את הדיאלוג הפנימי של כל אחד מהם. כמו שציינתי לעיל, הדיאלוג הוא מאפיין מרכזי של שתי הפעילויות, ועל כן יש צורך בהבטחת התנאים לקיומו של הדו שיח.

הדגש על הדחף להופעה ועל הערכת האחר את הפעולה כאבן בוחן משאירים שאלה הנוגעת לתכנים הרלבנטיים לאותו תחום פוליטי. שאלה זו מביאה אותה כאמור להדרת כל מה שאינו פוליטי מהחלל הציבורי ולפיכך, לעתים, לריקונו של חלל זה מתוכן קונקרטי. הפוליטי אמור לעסוק בתכניו שלו עצמו; הקריטריונים שהיא מציבה הם לביטויו- והם לרוב דרמטיים- הופעתיים יותר מאשר תוכניים. כלומר, מאפיין משותף נוסף בין שתי הספירות הוא האלמנט הדרמטי של החיים הפוליטיים שנידון לעיל, ביחס למאפיינים הבסיסיים של התיאטרון כיצירת אמנות. יש להבחין כאן בין תפיסת האמנות ככלי לגיטימי להעברת מסרים מוסריים ופוליטיים לבין התרבות כספירה להפגת מתחים. כלומר, ארנדט תתייחס בצורה שונה לסוגים שונים של אמנות.

התפיסה המרחבית של הופעה וההצגה העצמית, משותפות לפעולה הפוליטית ולפעולה התיאטרלית. הסיבה להדרתה את האסתטיקה מתוך הפוליטיקה, היא העובדה כי האמן אינו זקוק לדידה, לנוכחות אחרים על מנת לפעול, (או אולי אף חייב לא להיות בחברת אחרים על מנת לפעול), בעוד הפוליטיקאי חייב להיות חבר בקהילה פוליטית על מנת לפעול פעולה פוליטית. לפיכך, הספירה הציבורית חשובה לא רק כמקור ישועה לבני אדם אלא גם כמקום בו המציאות חושפת את עצמה.(15) לפיכך האמנות עבור ארנדט אינה יכולה להיות ספירה לאישוש עצמי כדוגמת הפוליטי, אלא דווקא אזור לבריחה אל תוך הדיאלוג הפנימי כדוגמת המחשבה. האמן מציג את עבודתו שחושפת לעתים את נפשו ומהותו בצורה העמוקה ביותר, כפי שהסוכן הפוליטי של ארנדט חושף את מהותו דרך המעשה הפוליטי.

תוצרי אמנות שונים מתוצרי העבודה ומתקרבים לפעולה פוליטית וביכולתם לעגן את המאפיין האנושי החמקמק ביותר, אותה נטליות, ייחודיות. לטעמי, יש כאן מקום להבחין בין סוגים שונים של אמנות- כאלו שבהכרח מייצרים ארטיפקטים (אמנות פלאסטית, שירה) לעומת אלו הנעלמים לאחר ביצועם, למשל תנועה. ייתכן שיש פוטנציאל פוליטי גדול יותר לפי ארנדט לתנועה או כוריאוגרפיה מאשר ליצירת אמנות פלסטית מאחר ובדומה לפעולה פוליטית, אין תוצרים שורדים לפעולה אלא רק תגובות הסובבים את היוצר/ פועל.

מאפיין משותף בסיסי שנידון קודם הוא היכולת לספק שרידות לחיים האנושיים, להנכיח את הפועל לאחר מותו. אך ישנן כמה הבחנות משמעותיות בין יצירת אמנות לבין פעולה פוליטית.

ישנה הבחנה בין מקומה של יצירת האמנות לבין מקומה של הפעולה הפוליטית ביחס ליכולתה לספק את התהילה ו"להציל" את החיים האנושיים. אנשים שהם מבודדים, חסרי יכולת לפעול יחד בפוליטיקה יכולים להעצים את חייהם ייתכן שאמן או אומן יבחר בריחוק חברתי כדי להיות לבד עם העבודה, עם הכנסת אובייקטים חדשים לעולם.(16) בעוד חיים בצוותא הם תנאי הכרחי לכל פעולה פוליטית, אמנות יכולה להתכונן גם מתוך בדידות. שוב, יש כאן מקום לבחון אם ארנדט הייתה כוללנית מדי בהגדרתה את היחס בין תנאי צוותא לבין יצירה. כשם שהיא מתייחסת למודל פילוסופי מסוים של סוקרטס בו הפילוסוף זקוק לקהילה כדי לפעול, והיא לא מתייחסת למשל לדקארט הנמלט מהחברה כדי לגלות את "קוגיטו": "אני חושב, משמע אני קיים" (לטינית: cogito ergo sum ) .

גם מודל האמן המתבודד הוא ייחודי ואולי אינו מייצג. הדיון צריך להבחין מתוך אילו תנאים חברתיים נוצרת האמנות כדי לשייך אותה לקטגוריה הראויה.

אם נשוב לסוגיה שהועלתה בראשית דיון זה, ככלל, ארנדט אינה מקנה לאמנות מקום מרכזי במחשבתה ככלי להשגת אותנטיות ולהנצחת הסוכן אל מול ההתכלות המאפיינת את העולם הטבעי. לאור הדיונים שהובאו לעיל, ניתן לסכם ולומר כי ארנדט בדרך כלל תשייך את יצירת האמנות לספירת המחשבה או לספירת העבודה, ייצור ארטיקפטים הנשארים אחרי מותו של הסוכן. עם זאת, ארנדט משאירה פתח לקריאה של האמנות כמעשה פוליטי.

"לרקוד ציונות"-המחול הישראלי עם קום המדינה בראי מחשבתה של חנה ארנדט

המחול הציוני מהווה חלק בלתי נפרד מהתפתחות האידיאולוגיה והפוליטיקה הציונית.(17) הבסיס לעבודה זו היא המחשבה כי כל אמנות, ומחול בכללותה, היא חלק טבעי מחיי האדם שניתן וצריך לבחון אותה על מנת להעמיק ולעמוד על טבעה ותפיסותיה. הדיון שלעיל יתייחס לאנשי מחול בולטים בין השנים 1930- 1950 ביחס למאפיינים פוליטיים ולא פוליטיים במחול הישראלי . הדיון יתמקד בשלוש קטגוריות פוליטיות לפי ארנדט: מרחב, זמן ומקורות לפעולה/ ליצירה.

דחף ולידה מחדש- מקורות השראה

מתוך מה נולד המחול הציוני שבין 1930-1950? דיון זה יקשר אותי לטענה לגבי מקורותיה של הפעולה הפוליטית בראשית המאמר, כאשר אבקש להראות שדחף יצירתי בסיסי וניסיון לבנות תמונת עולם אידיאולוגית היוו מקור השראה מרכזי לכוריאוגרפים הישראלים המוקדמים.

המיוחד ביצירתה של לאה ברגשטיין (1902-1989) היה החיפוש אחר יצירת מחול שתתאים לפעילי מחול חובבניים, מבלי לוותר על מלוא הביטוי שהנושא חייב, לתפיסתה. "בבסיס כל רעיון תנועתי קיימת תנועה אחת מרכזית המכילה בתוכה את מלוא הרעיון ולכן גם קלה לביצוע".(18) עיקרון נוסף שהנחה את לאה ברגשטיין היה להעמיד בבסיס כל ריקוד חווית אמת. כלומר "אסור לו לכוריאוגרף לחבר ריקוד על נושא שאותו לא חווה אישית".(19) היצירה נובעת מתוך חוויה אינדיבידואלית ומתוך צורך לחלוק אותה.

תפיסת עולמם של שני היוצרים, לאה ברגשטיין ומתתיהו שלם, הייתה התחושה שהעשייה התרבותית חייבת להתבצע בד בבד עם בניית הבסיס החברתי והלאומי בארץ ישראל.(20) יחד עם הראשוניות שאפיינה את הבניין הציוני בכללותו כך גם המחול הציוני היווה יצירה של משהו חדש, קטיעת רצף ההיסטוריה על ידי פעולה. אלמנט זה מתווסף לרעיון כי המחול חייב לבטא חלק מהווי החיים של היוצר; להוות Action הקוטע את ה Labour. האלתור, ההתרחשות אל מול זרם החיים הבנאלי והיומיומי הם מהמאפיינים הבסיסיים ביותר של הכוריאוגרף.

"נולדתי שלוש פעמים" אמרה גרטרוד קראוס,(1903-1977) "פעם אחת, ביולוגית. פעם שנייה כשבאתי ארצה ופעם שלישית, כשחדלתי לרקוד ופניתי לציור. אף פעם לא חדלתי מן הכוריאוגרפיה. זה לא חשוב מה שאתה עושה על הבמה, עם הרקדנים. גם ללא במה וללא רקדנים אתה יוצר. רק תסתכל ומיד אתה מסדר הכל באיזה צורה במוח, רואה תמונות בחלל, קווים, מעגלים, ריתמוס. זה לא נפסק אף פעם".(21)

היצירה כמוה כלידה חדשה; ארנדט אומרת שאדם נולד מחדש כאשר הוא מופיע במלוא מובן המילה אל מול האחר, כך גם היוצר נולד מחדש כאשר הוא יוצר. במקרה של הכוריאוגרפים הציונים, הרי שיצירת הקהילה החדשה משתלבת עם יצירת אמנותם.

ביצירה יש סיכון, המצוי גם בתפיסת הפעולה של ארנדט; הכוריאוגרף מתחיל משהו ללא ידיעה לאן הוא הולך וכיצד תעוצב היצירה. הפעולה היא חסרת גבולות מאחר והיא מתכוננת ומתעצבת מתוך האחר; כך גם היצירה המחולית. היצירה נוצרת מתוך דחף, רצון בלתי פוסק לחדש. הכוריאוגרף אינו יכול שלא ליצור, קטיעת היצירה כמוה כ"מוות קטן". זהו האלם, גזר הדין החריף ביותר לדידה של ארנדט ועבור האמן. עם זאת יש לסייג ולומר כי הסכנה המאפיינת פעולה פוליטית, הכרוכה בהכרעות מוסריות ובשמירה על החיים עצמם, שונה במהותה מהסכנה השזורה בעבודת אמנות.

1204228134.jpgגרטרוד קראוס (1901- 1977)

שרה לוי- תנאי אומרת:"מדי בוקר אני הולכת לסטודיו כמו ילדה טובה, לחפש את החסר הזה, שישמח גם את שבזי וגם את המדבר וגם את החלוצים שלי וגם…את הגברת כוריאוגרפיה…(..) בוקר אחד את באה ורואה את רקדנייך(..) ואז באות התנועות שקצתן מצנעא וקצתן מן המדבר ורובן מן הסטודיו הישראלי, והן עושות הכרה אחת עם השנייה ועולות ביחד ובנימוס על הבמה הישראלית החדשה. גם זה קורה ברגע של חסד, חסד האסוציאציות וחסד המטען שנאגר בעבודה יום- יום תוך ניתוח, פירוק, הרכבה, הסתכלות, בחירה והשמטה."(22) הן הדינאמיקה הקבוצתית והן הצורך הספונטני- פנומנולוגי מהווים מקור השראה לכוריאוגרף. הוא מחובר הן לסביבתו הפיזית והן לסביבתו החברתית. הסביבה הפיזית במיוחד היוותה מקור השראה משמעותי לכוריאוגרפים הציונים המוקדמים; אומרת דבורה ברטונוב( 1915-)

"מן היסוד הארצי- אדמתי קיים משהו, ולאו דווקא מראשית ההתיישבות, גרעין חשוב ומוכר לכולנו. הנה עולמו של החלוץ, איש עבודת השדה, (…)תרבות האדמה, הדאגה לה. ואקדים מיד תירוץ אפשרי, שישיבו לי: היכן היום עבודה בשדה, הרי עובדים בטרקטור, במכונה, בכלים מתוחכמים, ולא כדרכו של איש האדמה מאז (…) לעבודת האדמה כמקור וגורם להשראה.

מדובר באדמה שקראה לחוזרים אליה, שחידשו אתה ברית אבות."(23)

הריקודים הישראליים על הבמה הדגישו את עבודת האדמה, נתנו ביטוי לחלום הציוני של "יצרנות" ושיבה אל האדמה ואל העבודה. כמו בלהקות פולקלור בעמים אחרים, הלהקות הישראליות הציגו ומציגות גם היום את החיים בכפר כ"חיים טובים", חיים שלמים ואופטימיים, חיים של פשטות, צניעות ושמחת חיים, חריצות ומוסריות, וזאת על אף שהמציאות לא הייתה תמיד כזאת ובוודאי אינה כזאת גם היום.(24) רבקה שטורמן ניסתה ליצור ריקוד עם ישראלי בהשראת נוף הארץ ועבודת האדמה.(25) היא "התחילה מחדש" כדבריה, והחליטה ליצור ריקודי עם ישראליים עם מנגינות ישראליות מקוריות.(26) אומרת גרטרוד קראוס: "השמש, הנוף בעל העוצמה הרגשית, האור המיוחד של ארץ ישראל והצבעים הממו אותי. מן הרגע הראשון הרגשתי קשר עמוק למקום זה, לנוף, לאנשים. ידעתי, כי לאחר חוויה זו, הריקודים שלי, שוב לא יהיו כלפני כן".(27) שרה לוי- תנאי התייחסה למשמעויות הרחבות והעמוקות של נוף האיזור: הרועה והצאן כחלק מנוף הארץ והמרחב שאנו חיים בו, וכן לסמליות של הרועה והצאן במסורת היהודית; נהיגות ויחסי אדם ואלוהיו.(28) מחולות הרועים עלו בצירופים שונים ובשמות שונים.(29) הנוף המדברי הפעים את לוי- תנאי, התפקיד שמילא המדבר בהתהוותו של העם, וכחלק מנוף הארץ ומהנוף הסובב את העם.(30)

ההתחלה מחדש, היצירה מתוך הנוף הקמאי אליו הגיעו הכוריאוגרפים הם מוטיבים מרכזיים ביצירתם. זהו אלמנט שמבחין את יצירתם מפעולה פוליטית פרדיגמטית בכתיבתה של ארנדט, מאחר וזו מאופיינת באלמנטים לא חומריים. הרצון להתנתק מהקרקע יהווה ביטוי פוליטי מובחן יותר מזה של רצון ליצור מתוך הקרקע עבור ארנדט; זוהי התקרבות ל Action והתרחקות מ Work.

הפגישה עם הארץ, שהחלה בשנת 1931, השפיעה על גרטרוד קראוס: "חזרתי לארץ ישראל ובלבי שני מאווים: חיפושיו של אמן למצוא משהו חדש וחיפושיו של הפרט למצוא מולדת. התאהבתי בנוף הזה, העשיר בחמרים העשויים לשמש למחול. הערבים ותימנים בשווקים, תנועת היד מן הראש אל החזה בעת הגשת הקפה. שיירות הגמלים המובילים, כשהם מתנודדים, את החול והחצץ לבניין. נשים ועל ראשיהן כדים או משאות. אילו הכניס מישהו יסודות אלו למחול שלו, היו הכל נדים בראשם ואומרים "כמובן! " ומחייכים, אבל אז זה היה מקסים".(31)

הנוף, היחס לאדמה, חידוש הקשר של העם עם ארצו, מהווים מקור השראה מרכזי לכוריאוגרפים. הדגש המעניין כאן הוא על היצירה של משהו חדש מתוך הנוף, מציאות אלטרנטיבית בעלת זמן ומרחב משלה. החיים החדשים בהם פתחו האמנים, על קשייהם והאתגרים שהציבו עבורם, שימשו גם מקור השראה מרכזי בעבורם.

נדבך נוסף במקורות ההשראה של הכוריאוגרפים הישראליים הוא תחושת הגורל, מקריות, צורך בלתי נשלט ליצור דווקא את היצירה הספציפית: יש קשר חזק בין תחושה זו ביצירה לבין תחושה זו בעיצוב הוויתם כישויות פוליטיות.

גרטרוד קראוס על עלייתה לארץ (1935) "מעולם לא אמרתי לעצמי ששומה עלי לעשות כך או אחרת. כל חינוכי לא היה קשור בהכרחים, צווים והחלטות גורליות. תמיד עשיתי הכל בלי שיקול דעת מראש. חשתי שההחלטות תיפולנה מאליהן, שלא עלי להכריע. כמו בשעת קפיצה גדולה על הבימה הייתי סבורה שהדרך עצמה חשובה יותר מהגובה אליו אתה מצליח להגיע. כאשר הכיוון נכון, הרגל ממילא תגיע לשיא הגובה. פשוט, יצאתי לדרך בכיוון חדש. רק ההחלטה לבוא לארץ ישראל הייתה החלטה מודעת. בטוחתני שהגורל והטבע חזקים יותר מכל הכרעותיו של האדם עצמו".(32)

האמן יוצר כי הוא אינו יכול שלא ליצור. הדחף האקספרסיבי חזק ככל דחף אחר. ההכרח ביצירה דומה לתחושת התכיפות שבכינון הקהילה הציונית. הנוף מהווה את הבסיס; התחושה ש"אי אפשר אחרת"- את המניע; כך "נולדת" היצירה.

מאפיינים מרחביים

1204228347.jpgחלק מרכזי בהוויה המחולית הוא התייחסות הגוף למרחב. שימוש במרחב הוא מאפיין בסיסי של התנועה. הסוכן מתרחק מהוויתו הארצית ויוצר הוויה על זמנית שמאפשרת לו להיות על אנושי לרגע. התנועה היא ייחודית ביחס לשאר האמנויות מאחר ואיננה מייצרת ארטיפקטים (מנכיחה) את האדם, אך ניתן לטעון שגופו של הרקדן הופך לארטיפקט כלשעצמו; לטעמי, התנועה מתאימה יותר לקטגוריה של Action מאחר וכאמור אינה מייצרת ארטיקפטים, תוצר שהוא שריד של הפעולה.

צורות בסיסיות היוו מחד השראה ומאידך בסיס למחול הישראלי בראשיתו. הצורה הנפוצה ביותר הייתה המעגל. המעגל המאפיין את ההורה מאפשר שוויון.(33) למעגל נודעה חשיבות רבה בתורת החסידות וחשיבותו רבה לא פחות בימי העליות הראשונות.(34) המעגל הוא הסממן המרחבי המובהק ביותר של ההורה.

ההורה הייתה אמצעי לשחרור, גיבוש, ליצירת קשר חברתי, הזדמנות ומסגרת לפתרון בעיות, מסגרת לפורקן מתחים ולשאיבת כוח מציבור של פרטים שנותקו מבתיהם החמים, של חלוצים שבאו אל מקום חדש, ולבד משמחת השיוך, היו בו גם הרבה קשיים ותלאות. הזמנה להצטרף למעגל ההורה כמוה כאישור לשייכות.(35) המעגל מספק את הדבק, תחושת ה"צוותא".

ריקודי העם בישראל, ובראשם ריקוד ה"הורה" כסמל ישראלי- לאומי, נשאו את נס השוויון בין הרוקדים, היו סמל לרוח נעורים של חברת החלוצים נטולי הרכוש אך מלאי שאיפות וחלומות על חיים חדשים. הדגם הפשוט של ההורה, הידיים השלובות כתף אל כתף, איפשרו לכל אנשי הקהילה לרקוד לראשונה ריקוד משותף, מנותק ממסורת משפחתית קהילתית, המייצג ומסמל את החברה המתחדשת; חברה המתיימרת להשיל מעליה כל זכר למסורתי גלותי, וזאת, עד ההתפכחות מ"כור ההיתוך" והניסיון למצוא קשר למקורות ולמסורות שבא לידי ביטוי גם אצל יוצרי מסכתות החג ביישובים החקלאיים ומחולות עם בישראל.(36) הרצון לכונן קהילה של צדק חברתי בתוך הסיטואציה הארץ- ישראלית החדשה מביאה ליצירה של מחול בעל מאפיינים מרחביים מובהקים של שוויון. הניסיון הארנדטיאני לכונן ספירה של שוויון מתבטא בשימוש אינטנסיבי בצורה המרחבית השוויונית ביותר במחול הישראלי המוקדם.

יחס לזמן

בראש הפרק הקודם טענתי כי ליצירה מחולית יש פוטנציאל ליצירת ספירה פוליטית במובן הארנדטיאני מתוך השימוש שלה במרחב. בהמשך לכך ברצוני לדון במאפיינים הטמפורליים (העוסקים בזמן) של המחול הציוני.

גרטרוד קראוס: "יש הבדל בין האמנויות. אם בנגינה כל הפסקה אינה נחשבת לטון, היה בריקוד שלי גם מצב בלתי תנועתי שיכול להיחשב כחלק מהריקוד, אם מעמד זה מבטא דבר מה".(37) באמנות המחול יש רק הווה על הבמה.(38) הזמן המוכל ביצירה מהווה קו זמן אלטרנטיבי, קטיעת זרם החיים היומיומיים. בכך יש שוב קשר לתפיסת הפעולה הפוליטית כקטיעת הזרם אליו הוטל האדם. זהו מאפיין פוליטי נוסף של התנועה, או של תפיסת התנועה הספציפית המוצגת בדיון עד כה. העולם שיוצר הכוריאוגרף יכול להיות אמצעי ל"קפיצה" פוליטית בזמן, כפי שאראה לעיל.

בין ההנחות שעמדו ביסוד הקמתן ופיתוחן של להקות הפולקלור הייצוגיות הייתה ההנחה, שהלהקות מבטאות המשכיות היסטורית ושהן מייצגות את "הרוח הישראלית האמיתית" במושגים של תרבות ופולקלור תמימים ולא פוליטיים.(39) ריקודי העם ושירי העם ביטאו דילמות בסיסיות של הזהות הישראלית, כמו המתח בין דת ומדינה, בין ההמשכיות של ההיסטוריה היהודית ובין שינוייה בעקבות המהפכה הציונית. ריקודי העם נועדו גם לבטא את הפיכת העם מעדה דתית מפוזרת בעולם למדינת לאום נורמלית, ריבונית, הנוטלת את גורלה בידיה בכדי ליצור תרבות עברית חדשה שאינה מנותקת מהעבר אבל גם אינה ממשיכה אותו ישירות. לכן, ניכרת בריקודי העם ובשירי העם הראשונים השפעת התנ"ך, ריקודי העדות, ריקודים וניגונים חסידיים, הנוף, הטבע, ה"מרחב השמי" וריקודי הדבקה. כך נוצר גם הסגנון ה"ישראלי" של ריקוד העם, המבטא חברה פלוראליסטית: ריקוד אקלקטי בסגנונו השואב ממקורות רבים.(40)

השימוש בתנ"ך, במאפיינים הקדומים של התרבות הישראלית על מנת ליצור תרבות ישראלית חדשה, מהווה סממן לשימוש פוליטי מובהק בזמן.

כאמנית יוצרת שנולדה וגדלה בארץ, שרה לוי- תנאי הרגישה צורך לגשר בין עברו של העם ובין ההתחדשות בארצו- בין שורשי העבר והמציאות בהווה.(41) יצירה זו, המחברת בין המסורת היהודית ומנהגים היסטוריים ובין המודרני החדש- ישן המוגש בלבוש חדש- עונה על האתוס הציוני, ולכן הייתה יכולה להתקבל בחיוב על חוגים נרחבים של הציבור הישראלי.(43)

1204228562.jpgשרה לוי- תנאי (1911-2005)

כלומר, התנועה משמשת ליצירת עולם אלטרנטיבי המגשר בין שתי תקופות; העבר הרחוק מחד וההווה והעתיד מאידך. זוהי למעשה המהות האידיאולוגית העומדת בבסיס הציונות. אם כן מעבר לבסיס הטמפורלי של יצירת עולם, הבחנה בזמן, הקפאת הרגע, אותו עולם חדש שנוצר דרך המחול הציוני, הוא הגשר הטמפוראלי שהציונות ניסתה להיות. השימוש מחד במקורות השראה עתיקים ומאידך יצירת עולמות אוטופיים חדשים מהווה יצירת עולם פוליטי אלטרנטיבי המושפע מהאידיאולוגיה הציונית.

לסיכום, ישנם מאפיינים פוליטיים מובהקים במחול הציוני עוד טרם קום המדינה ומעט אחר כך, יחד עם מאפיינים שאינם פוליטיים, אך קצרה היריעה מלדון בהם כאן. התמקדתי בשלושה נושאים המשמעותיים לארנדט באפיון הפעולה הפוליטית והיו מרכזיים במחול הציוני: שימוש במרחב, זמן ומקורות השראה ליצירת עולם פוליטי.

המטרה במאמר זה היא להראות כיצד יצירת אמנות בעלת פנים פוליטיות מעידה על העמעום בגבול בין יצירה פוליטית ליצירה אמנותית. גבול זה יוותר מעומעם לעד, כל עוד הספרה הפוליטית היוונית- ארנדטיאנית לא תחזור לימי הזוהר שלה.

הערות:

 

1. המאמר מבוסס על עבודת תזה שהוגשה בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל- אביב בנובמבר 2007 בהנחיית ד"ר אייל חוברס. המחברת מבקשת להודות לאייל חוברס, תמר מייזלס ואלמה פרנקפורט על סיועם והערותיהם המועילות בכתיבת העבודה.

2. J. Peter Euben, Arend't Helenism, Cambridge Companion To Hannah Arendt, Dana Villa (ed.), Cambridge, Uk: Cambridge University Press, 2000, p. 151.

Ibid p. 163.

3. ר' למשל, אנבל הרצוג, מסלולים פוליטיים, גבולות וחופש, בתוך חנה ארנדט, חצי מאה של פולמוס, עורכים עדית זרטל ומשה צוקרמן, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005 ,עמ' 203,

4. Hauke Brunkhorst, Equality and Elitism in Arendt Cambridge Companion To Hannah

Arendt, Dana Villa (ed.), Cambridge, Uk: Cambridge University Press, 2000, p. 183,

Mary G. Dietz, Arendt and the Holocaust, Cambridge Companion To Hannah Arendt, Dana Villa (ed.), Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, p. 100.

5. אלמנט זה מרכזי ביחס לטענות אריסטו וארנדט באשר למקומו של הצופה בקיום/ התכוננות יצירת אמנות.

6. אריסטו, הפוליטיקה, ספרים א-ב,הוצאת מאגנס: ירושלים, 1997, עמ' 15.

7. אריסטו, פואטיקה, תרגם והוסיף מבוא והערות: מרדכי הק, תל אביב: מחברות לספרות, תש"ז, עמ' 44.

8. Hannah Arendt, The Human Condition,2nd Edition, Chicago : University of Chicago Press 1958, p. 228.

9.Hannah Arendt, The Life of the Mind, Harcourt: San Diego, 1981, p 92, Willing p 200.

10. Hannah Arendt, The Human Condition,2nd Edition, University of Chicago Press, Chicago 1958, p. 38.

ר' למשל 11. Hauke Brunkhorst, Equality and Elitism in Arendt, Cambridge Companion To Hannah Arendt, Dana Villa (ed.), Cambridge, Uk: Cambridge University Press, 2000, p. 189; Margaret Canovan, Hannah Arendt, A reinterpretation of her Political Thought, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992, p. 95.

12. וכפי שהצגתי לעיל הפלוראליות היא התנאי ל Action.

13. Hannah Arendt. Between Vice and Crime (On Proust),in: flections on Literature and Culture, Werner Hamacher (ed.), Stanford, California: Stanford University Press, 2007, p. 162.

14. Hannah Arendt, Culture and Politics, Reflections on Literature and Culture, Werner Hamacher (ed.), Stanford, California: Stanford University Press, 2007, p. 196.

15. Margaret Canovan, Hannah Arendt, A reinterpretation of her Political Thought, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992 p. 111.

Ibid p. 92. .16

17. בפרק זה אסקור בעיקר אמנים שהתייחסתי אליהם בהרחבה בהמשך הניתוח. נהיר לי כי ישנם אמנים רבים שמקומם בהיסטוריה של המחול הישראלי חשוב אך קצרה היריעה מלהרחיב אודותיהם כאן.

18. יורם גורן, שדות לבשו מחול- על לאה ברגשטיין ותרומתה לחג ולמחול הישראלי, רמת יוחנן: הוצאת רמת יוחנן, 1983, עמ' 50.

19. שם עמ' 54.

20. ריקודי עם הם שירים, דן רונן, מחול עכשיו 8, מאי, 2002,עמ' 25.

21. גיורא מנור, חיי המחול של גרטרוד קראוס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1978, עמ' 8.

22. שרה לוי תנאי מעין אני מאמין ,מחול בישראל,1982 ,עמ' 5-6.

23. דבורה ברטונוב, מסע אל עולם הריקוד, תל- אביב: רשפים, 1982, עמ' 184.

24. דן רונן, פולקלור לבמה ובמה לפולקלור, מחול עכשיו 2, יולי 2002, עמ' 53.

25. דן רונן, ריקודי עם הם שירים , מחול עכשיו 8, מאי 2002, עמ' 25.

26. שם, שם.

27. גיורא מנור, חיי המחול של גרטרוד קראוס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1978, עמ' 50.

28. גילה טולדאנו, סיפורה של להקה: שרה לוי- תנאי ותיאטרון- מחול ענבל, תל אביב: רסלינג, 2005, עמ' 49.

29. שם, שם.

30. שם עמ' 50.

31. גיורא מנור, חיי המחול של גרטרוד קראוס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1978, עמ' 55.

32. שם, עמ' 51.

33. מעניין להשוות למשל לשימוש במעגל בריקוד חסידי: בריקוד חסידי, הרב רוקד לבד באמצע המעגל

יש שוויון, אבל רק בין חסידיו.

34. נעמי בהט- רצון, מחוללים: מחול- חברה- תרבות בעולם ובישראל, ירושלים: כרמל, 2004 עמ' 137.

35. שם עמ' 139.

36. שם עמ' 224.

37. רות אשל, לרקוד עם החלום, תל אביב: ספריית פועלים, 1991, עמ' 14.

38. גיורא מנור, הקדמה, בתוך רות אשל, לרקוד עם החלום, תל אביב: ספריית פועלים, ,1991 ,עמ' 9 .

39. דן רונן, פולקלור לבמה ובמה לפולקלור, מחול עכשיו , 2, יולי 2002, עמ' 53.

שם, שם.

40. גילה טולדאנו, סיפורה של להקה: שרה לוי- תנאי ותיאטרון- מחול ענבל, תל אביב: רסלינג, 2005, עמ' 52.

יצירה של להקת "ענבל" העוסקת בשבת ד.מ.

41. שם עמ' 41.

 


 

 

1,665 תגובות על «לרקוד ציונות: אמנות ומעשה פוליטי לפי חנה ארנדט»

 1. beeg bf xxx
  xxx video dwonlead
  bhai bon bf
  dvar babe xxx
  masri had sax
  mulls porn hd
  lita sex fuck
  beeg defloration hd
  rubina porn video
  naked girl disco
  xyx bf sex
  bangaladase sex video
  xxx sax voides.com
  xxx phudi vixeo
  xxx id video
  sexi vibos english
  దేశ సెక స
  cg chudai com
  vergin video xxx
  xxx indian pornbhabi

 2. Все утро пересматривал содержание сети, неожиданно к своему восторгу открыл актуальный веб-сайт. Гляньте: рабочая гидра . Для моих близких данный сайт показался очень неплохим. До встречи!

 3. Недавно изучал содержимое интернет, неожиданно к своему восторгу заметил полезный ресурс. Вот он: гидра официальный . Для меня этот веб-сайт оказал радостное впечатление. Хорошего дня!

 4. Целый час осматривал контент сети, и вдруг к своему удивлению обнаружил неплохой веб-сайт. Я про него: гидра . Для нас вышеуказанный вебсайт произвел радостное впечатление. До свидания!

 5. Этой ночью наблюдал материалы инета, и вдруг к своему удивлению открыл прелестный вебсайт. Ссылка на него: гидра . Для нас этот сайт произвел яркое впечатление. До свидания!

 6. Кто я
  Встреча с собой навсегда изменит вашу жизнь. Жизнь устроена легко, понять её и осознать кто вы в ней – это ваша ответственность. Я предлагаю вам – выбрать себя и получать удовольствие здесь и сейчас.

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

  ТраРаскрой грани своего сознания с мастером Владиславом Шейном
  Свобода – осознание. Любовь – безусловна. Счастье – быть.
  Мир – это отражение тебя.
  Осознанность лишает тебя иллюзий.
  Владислав Шейн.
  Трансцендетное Я

  Трансперсональная психология – это наука, которая изучает измененные состояния человеческого сознания и психики, и его духовного центра.
  Трансперсональное переживание – это измененное состояние сознания, выходящее за рамки человеческой психики, обусловленного Я, конкретного челевека, или индвидуальной души.

  Трансперсональная практика – дает возможность, осознать самые сложные переживания человеческой жизни, столкнуться с самыми потаенными страхами человеческой личности, увидеть себя в любой ситуации как первопричину этой ситуации и дает чистое осознание себя, всегда, везде и во всем не отождествленным с объективностью.

  Установив связь со своей психикой, вы сможете разобраться с любыми трудностями, встречающимися на вашем жизненном пути и быть самим счастьем здесь и сейчас.

  Я работаю с вашими непосредственными переживаниями и выражением эмоций в формате личных встреч, которые проходят конфиденциально.

  Трансперсональная сессия – это встреча, на которой вы встретитесь с самим собой, с истинным Я, где вы примите ответственность за свои решения и результаты в своей жизни.
  Встреча проходит в формате свободного общения на тему Я, ваших мыслей, поведения, убеждений, и осознания себя вне ума.
  Осознание — это полное понимание и принятие всего, что происходит в жизни, включая свои поступки, мысли, желания.

  Зачем это нужно?
  Для того, чтобы прожить свою жизнь осознанно, выполнить свое истинное предназначение.
  Жить своими ресурсами, во благо себе и миру.

  Что это даст?
  Ощущение гармонии, счастья, новое восприятие себя и мира.
  Душевный раздрай как качество личности – неспособность поддерживать душевный комфорт,
  что ведет, к внутренний дисбалансу.

  Душевный комфорт – это благозвучный унисон души и разума.
  Любовный треугольник — вид романтических взаимоотношений между тремя людьми. Данный термин применим как к случаям, когда два человека испытывают эмоциональную привязанность к третьему независимо друг от друга, так и к тем, в которых всех троих связывают тесные взаимоотношения.

  Геометрия боли такова, что если у вас не будет осознания кто вы в этих отношениях – не будет ответов на ваши вопросы.
  Осознанность – является состоянием, в котором человек отслеживает свои текущие переживания, фокусируясь на настоящем моменте и не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем.
  Индивидуальные переживания воспринимаются человеком непосредственно и такими, какие они есть.

  Осознанность направлена на внутренние состояния, например, на интуицию или чувственное восприятие событий, происходящих во внешнем мире.
  Убеждения человека – это та картина мира, которую он принимает и которой придерживается.У них есть один серьезный недостаток – они по большей части статичны, потому и являются убеждениями, а не живым мышлением, которое всегда находится в поиске чего-то нового.

  Разумность наших убеждений во многом зависит от того, насколько хорошо мы их осознаем.

  Правильность или неправильность своего поведения, определяется не теми результатами, которые получают здесь и сейчас, а теми, вот что они верят.
  Я предлагаю вам быть а не казаться
  Перейти из раздела проблем в раздел задач
  Осознать свои истинные желания
  Жить своими ресурсами
  Быть в моменте здесь и сейчас
  Быть успехом
  Быть самой любовью

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

 7. Коучинг.
  Встреча с собой навсегда изменит вашу жизнь. Жизнь устроена легко, понять её и осознать кто вы в ней – это ваша ответственность. Я предлагаю вам – выбрать себя и получать удовольствие здесь и сейчас.

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

  ТраРаскрой грани своего сознания с мастером Владиславом Шейном
  Свобода – осознание. Любовь – безусловна. Счастье – быть.
  Мир – это отражение тебя.
  Осознанность лишает тебя иллюзий.
  Владислав Шейн.
  Трансцендетное Я

  Трансперсональная психология – это наука, которая изучает измененные состояния человеческого сознания и психики, и его духовного центра.
  Трансперсональное переживание – это измененное состояние сознания, выходящее за рамки человеческой психики, обусловленного Я, конкретного челевека, или индвидуальной души.

  Трансперсональная практика – дает возможность, осознать самые сложные переживания человеческой жизни, столкнуться с самыми потаенными страхами человеческой личности, увидеть себя в любой ситуации как первопричину этой ситуации и дает чистое осознание себя, всегда, везде и во всем не отождествленным с объективностью.

  Установив связь со своей психикой, вы сможете разобраться с любыми трудностями, встречающимися на вашем жизненном пути и быть самим счастьем здесь и сейчас.

  Я работаю с вашими непосредственными переживаниями и выражением эмоций в формате личных встреч, которые проходят конфиденциально.

  Трансперсональная сессия – это встреча, на которой вы встретитесь с самим собой, с истинным Я, где вы примите ответственность за свои решения и результаты в своей жизни.
  Встреча проходит в формате свободного общения на тему Я, ваших мыслей, поведения, убеждений, и осознания себя вне ума.
  Осознание — это полное понимание и принятие всего, что происходит в жизни, включая свои поступки, мысли, желания.

  Зачем это нужно?
  Для того, чтобы прожить свою жизнь осознанно, выполнить свое истинное предназначение.
  Жить своими ресурсами, во благо себе и миру.

  Что это даст?
  Ощущение гармонии, счастья, новое восприятие себя и мира.
  Душевный раздрай как качество личности – неспособность поддерживать душевный комфорт,
  что ведет, к внутренний дисбалансу.

  Душевный комфорт – это благозвучный унисон души и разума.
  Любовный треугольник — вид романтических взаимоотношений между тремя людьми. Данный термин применим как к случаям, когда два человека испытывают эмоциональную привязанность к третьему независимо друг от друга, так и к тем, в которых всех троих связывают тесные взаимоотношения.

  Геометрия боли такова, что если у вас не будет осознания кто вы в этих отношениях – не будет ответов на ваши вопросы.
  Осознанность – является состоянием, в котором человек отслеживает свои текущие переживания, фокусируясь на настоящем моменте и не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем.
  Индивидуальные переживания воспринимаются человеком непосредственно и такими, какие они есть.

  Осознанность направлена на внутренние состояния, например, на интуицию или чувственное восприятие событий, происходящих во внешнем мире.
  Убеждения человека – это та картина мира, которую он принимает и которой придерживается.У них есть один серьезный недостаток – они по большей части статичны, потому и являются убеждениями, а не живым мышлением, которое всегда находится в поиске чего-то нового.

  Разумность наших убеждений во многом зависит от того, насколько хорошо мы их осознаем.

  Правильность или неправильность своего поведения, определяется не теми результатами, которые получают здесь и сейчас, а теми, вот что они верят.
  Я предлагаю вам быть а не казаться
  Перейти из раздела проблем в раздел задач
  Осознать свои истинные желания
  Жить своими ресурсами
  Быть в моменте здесь и сейчас
  Быть успехом
  Быть самой любовью

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

 8. Трансперсональные переживания
  Встреча с собой навсегда изменит вашу жизнь. Жизнь устроена легко, понять её и осознать кто вы в ней – это ваша ответственность. Я предлагаю вам – выбрать себя и получать удовольствие здесь и сейчас.

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

  ТраРаскрой грани своего сознания с мастером Владиславом Шейном
  Свобода – осознание. Любовь – безусловна. Счастье – быть.
  Мир – это отражение тебя.
  Осознанность лишает тебя иллюзий.
  Владислав Шейн.
  Трансцендетное Я

  Трансперсональная психология – это наука, которая изучает измененные состояния человеческого сознания и психики, и его духовного центра.
  Трансперсональное переживание – это измененное состояние сознания, выходящее за рамки человеческой психики, обусловленного Я, конкретного челевека, или индвидуальной души.

  Трансперсональная практика – дает возможность, осознать самые сложные переживания человеческой жизни, столкнуться с самыми потаенными страхами человеческой личности, увидеть себя в любой ситуации как первопричину этой ситуации и дает чистое осознание себя, всегда, везде и во всем не отождествленным с объективностью.

  Установив связь со своей психикой, вы сможете разобраться с любыми трудностями, встречающимися на вашем жизненном пути и быть самим счастьем здесь и сейчас.

  Я работаю с вашими непосредственными переживаниями и выражением эмоций в формате личных встреч, которые проходят конфиденциально.

  Трансперсональная сессия – это встреча, на которой вы встретитесь с самим собой, с истинным Я, где вы примите ответственность за свои решения и результаты в своей жизни.
  Встреча проходит в формате свободного общения на тему Я, ваших мыслей, поведения, убеждений, и осознания себя вне ума.
  Осознание — это полное понимание и принятие всего, что происходит в жизни, включая свои поступки, мысли, желания.

  Зачем это нужно?
  Для того, чтобы прожить свою жизнь осознанно, выполнить свое истинное предназначение.
  Жить своими ресурсами, во благо себе и миру.

  Что это даст?
  Ощущение гармонии, счастья, новое восприятие себя и мира.
  Душевный раздрай как качество личности – неспособность поддерживать душевный комфорт,
  что ведет, к внутренний дисбалансу.

  Душевный комфорт – это благозвучный унисон души и разума.
  Любовный треугольник — вид романтических взаимоотношений между тремя людьми. Данный термин применим как к случаям, когда два человека испытывают эмоциональную привязанность к третьему независимо друг от друга, так и к тем, в которых всех троих связывают тесные взаимоотношения.

  Геометрия боли такова, что если у вас не будет осознания кто вы в этих отношениях – не будет ответов на ваши вопросы.
  Осознанность – является состоянием, в котором человек отслеживает свои текущие переживания, фокусируясь на настоящем моменте и не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем.
  Индивидуальные переживания воспринимаются человеком непосредственно и такими, какие они есть.

  Осознанность направлена на внутренние состояния, например, на интуицию или чувственное восприятие событий, происходящих во внешнем мире.
  Убеждения человека – это та картина мира, которую он принимает и которой придерживается.У них есть один серьезный недостаток – они по большей части статичны, потому и являются убеждениями, а не живым мышлением, которое всегда находится в поиске чего-то нового.

  Разумность наших убеждений во многом зависит от того, насколько хорошо мы их осознаем.

  Правильность или неправильность своего поведения, определяется не теми результатами, которые получают здесь и сейчас, а теми, вот что они верят.
  Я предлагаю вам быть а не казаться
  Перейти из раздела проблем в раздел задач
  Осознать свои истинные желания
  Жить своими ресурсами
  Быть в моменте здесь и сейчас
  Быть успехом
  Быть самой любовью

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

 9. Понимание себя и других людей
  Встреча с собой навсегда изменит вашу жизнь. Жизнь устроена легко, понять её и осознать кто вы в ней – это ваша ответственность. Я предлагаю вам – выбрать себя и получать удовольствие здесь и сейчас.

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

  ТраРаскрой грани своего сознания с мастером Владиславом Шейном
  Свобода – осознание. Любовь – безусловна. Счастье – быть.
  Мир – это отражение тебя.
  Осознанность лишает тебя иллюзий.
  Владислав Шейн.
  Трансцендетное Я

  Трансперсональная психология – это наука, которая изучает измененные состояния человеческого сознания и психики, и его духовного центра.
  Трансперсональное переживание – это измененное состояние сознания, выходящее за рамки человеческой психики, обусловленного Я, конкретного челевека, или индвидуальной души.

  Трансперсональная практика – дает возможность, осознать самые сложные переживания человеческой жизни, столкнуться с самыми потаенными страхами человеческой личности, увидеть себя в любой ситуации как первопричину этой ситуации и дает чистое осознание себя, всегда, везде и во всем не отождествленным с объективностью.

  Установив связь со своей психикой, вы сможете разобраться с любыми трудностями, встречающимися на вашем жизненном пути и быть самим счастьем здесь и сейчас.

  Я работаю с вашими непосредственными переживаниями и выражением эмоций в формате личных встреч, которые проходят конфиденциально.

  Трансперсональная сессия – это встреча, на которой вы встретитесь с самим собой, с истинным Я, где вы примите ответственность за свои решения и результаты в своей жизни.
  Встреча проходит в формате свободного общения на тему Я, ваших мыслей, поведения, убеждений, и осознания себя вне ума.
  Осознание — это полное понимание и принятие всего, что происходит в жизни, включая свои поступки, мысли, желания.

  Зачем это нужно?
  Для того, чтобы прожить свою жизнь осознанно, выполнить свое истинное предназначение.
  Жить своими ресурсами, во благо себе и миру.

  Что это даст?
  Ощущение гармонии, счастья, новое восприятие себя и мира.
  Душевный раздрай как качество личности – неспособность поддерживать душевный комфорт,
  что ведет, к внутренний дисбалансу.

  Душевный комфорт – это благозвучный унисон души и разума.
  Любовный треугольник — вид романтических взаимоотношений между тремя людьми. Данный термин применим как к случаям, когда два человека испытывают эмоциональную привязанность к третьему независимо друг от друга, так и к тем, в которых всех троих связывают тесные взаимоотношения.

  Геометрия боли такова, что если у вас не будет осознания кто вы в этих отношениях – не будет ответов на ваши вопросы.
  Осознанность – является состоянием, в котором человек отслеживает свои текущие переживания, фокусируясь на настоящем моменте и не отвлекаясь на мысли о прошлом или будущем.
  Индивидуальные переживания воспринимаются человеком непосредственно и такими, какие они есть.

  Осознанность направлена на внутренние состояния, например, на интуицию или чувственное восприятие событий, происходящих во внешнем мире.
  Убеждения человека – это та картина мира, которую он принимает и которой придерживается.У них есть один серьезный недостаток – они по большей части статичны, потому и являются убеждениями, а не живым мышлением, которое всегда находится в поиске чего-то нового.

  Разумность наших убеждений во многом зависит от того, насколько хорошо мы их осознаем.

  Правильность или неправильность своего поведения, определяется не теми результатами, которые получают здесь и сейчас, а теми, вот что они верят.
  Я предлагаю вам быть а не казаться
  Перейти из раздела проблем в раздел задач
  Осознать свои истинные желания
  Жить своими ресурсами
  Быть в моменте здесь и сейчас
  Быть успехом
  Быть самой любовью

  Трансформация сознания с первой встречи!
  Ты – просто есть! Тебе не нужно казаться быть кем – то!
  Пройди трансперсональную сессию и получи спокойствие, уверенность, любовь и вкус к жизни – как свой результат!

 10. Почти час мониторил контент инет, вдруг к своему восторгу открыл прекрасный веб-сайт. Вот ссылка: гидра форум . Для меня этот ресурс оказался очень неплохим. Удачи!

 11. Целый день серфил содержание интернет, и к своему восторгу обнаружил неплохой вебсайт. Ссылка на него: гидра покупки . Для нас вышеуказанный ресурс оказал незабываемое впечатление. До встречи!

 12. Три дня назад разглядывал содержимое сети интернет, и неожиданно к своему восторгу увидел крутой веб-сайт. Смотрите: tor hydra . Для меня вышеуказанный ресурс оказал незабываемое впечатление. Успехов всем!

 13. Сегодня вечером пересматривал содержание инета, и вдруг к своему восторгу увидел прекрасный веб-сайт. Посмотрите: hydra зеркало . Для моих близких данный вебсайт явился очень неплохим. До свидания!

 14. Сегодня анализировал контент инета, при этом к своему удивлению заметил отличный сайт. Посмотрите: гидра . Для моих близких вышеуказанный вебсайт показался довольно оригинальным. До встречи!

 15. Целый час серфил содержимое инета, и к своему удивлению открыл прекрасный веб-сайт. Посмотрите: гидра магазин . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт оказал незабываемое впечатление. До встречи!

 16. Прошлой ночью познавал данные инета, случайно к своему удивлению увидел лучший ресурс. Вот посмотрите: гидра не работает . Для меня этот ресурс показался очень полезным. Пока!

 17. Несколько дней назад исследовал контент сети интернет, вдруг к своему удивлению увидел прелестный веб-сайт. Смотрите: hydra . Для нас этот ресурс произвел незабываемое впечатление. До свидания!

 18. Недавно пересматривал содержимое интернет, при этом к своему удивлению увидел интересный сайт. Вот гляньте: даркнет наркотики . Для меня вышеуказанный вебсайт показался очень нужным. Всех благ!

 19. Недавно смотрел контент сети интернет, и вдруг к своему удивлению увидел хороший вебсайт. Смотрите: hydra отзывы . Для нас вышеуказанный ресурс оказал незабываемое впечатление. До встречи!

 20. Пол дня исследовал содержание инет, неожиданно к своему восторгу заметил актуальный веб-сайт. Вот посмотрите: гидра анион . Для моих близких данный сайт оказал хорошее впечатление. Всего наилучшего!

 21. Прошлым вечером мониторил контент сети интернет, неожиданно к своему восторгу заметил неплохой веб-сайт. Вот гляньте: гидра покупки . Для меня вышеуказанный вебсайт произвел незабываемое впечатление. Всем пока!

 22. Несколько минут просматривал содержание сети, и вдруг к своему восторгу заметил прекрасный сайт. Вот смотрите: tor hydra . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказался очень неплохим. Хорошего дня!

 23. Целый вечер разглядывал контент инет, при этом к своему восторгу заметил отличный сайт. Это он: даркнет . Для нас данный сайт показался очень привлекательным. До встречи!

 24. Пол дня разглядывал материалы инета, и вдруг к своему восторгу открыл замечательный веб-сайт. Это он: hydra . Для нас вышеуказанный ресурс произвел яркое впечатление. Всего хорошего!

 25. Накануне смотрел материалы сети, и к своему удивлению увидел хороший вебсайт. Вот смотрите: акк . Для меня этот ресурс оказал яркое впечатление. Всего доброго!

 26. Вчера изучал содержание инета, вдруг к своему удивлению открыл актуальный вебсайт. Ссылка на него: аккаунт . Для моих близких данный ресурс произвел радостное впечатление. Хорошего дня!

 27. Прошлой ночью наблюдал содержимое инета, случайно к своему восторгу заметил неплохой сайт. Вот: купить инста ник . Для нас вышеуказанный вебсайт показался весьма важным. До свидания!

 28. Много серфил содержание инет, и к своему удивлению обнаружил четкий вебсайт. Гляньте: Коронка на зуб . Для моих близких данный веб-сайт показался весьма неплохим. Всего наилучшего!

 29. Некоторое время серфил данные сети, вдруг к своему удивлению открыл четкий веб-сайт. Гляньте: секс видео . Для нас вышеуказанный сайт показался довольно привлекательным. Всего доброго!

 30. Hello. I want to create my first online musical instrument store and am looking for effective plugins to do this. In one of the sellers forums, I was advised by your product table plugin. I would like to purchase this plugin, but first answer me a few questions:
  1) My store will have a lot of variation products, is this option available to you? How is it implemented? And if there is such an opportunity, I would like to see an example.
  2) The store will also consist of a large number of categories and subcategories. What settings are available for the category column? How they will be shown on mobile devices, is it possible to hide this column for certain devices?

  I ask you to give me a link to your official site where I can get acquainted with this plugin in more detail.

  Thanks in advance)

  variable products

 31. Целый день анализировал контент сети, и неожиданно к своему удивлению открыл познавательный сайт. Посмотрите: https://t.me/s/tiktok_2022 . Для меня вышеуказанный веб-сайт произвел яркое впечатление. До свидания!

 32. Главный вектор деятельности нашей компании – концевые детали УЭЦН. металлообработка картинки. Продукция произведена из различных марок сталей. Наиболее распространенными являются сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем огромный опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, например запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

 33. Основное направление деятельности нашей компании – запчасти УЭЦН. изготовление деталей по чертежам заказчика металлообработка. Продукция произведена из разных марок сталей. В основном это – сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем огромный опыт в металлообработке при изготовлении самых различных изделий, к примеру запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

 34. Основное направление деятельности компании sol2b.ru – концевые детали УЭЦН. схема оборудования уэцн. Продукция произведена из различных марок сталей. Наиболее распространенными являются сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем огромный опыт в металлообработке при изготовлении самых различных изделий, например запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

 35. Одно из основных направлений деятельности компании sol2b.ru – запчасти УЭЦН. пэд нк 2009. Продукция произведена из разных марок сталей. В основном это – сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Помимо вышеуказанной продукции мы имеем огромный опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, к примеру запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

 36. Одно из основных направлений деятельности компании sol2b.ru – концевые детали УЭЦН. дизайн и изготовление мебели на заказ. Продукция произведена из различных марок сталей. Наиболее распространенными являются сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Помимо вышеуказанной продукции мы имеем огромный опыт в металлообработке при изготовлении самых различных изделий, например запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

 37. Главный вектор деятельности нашей компании – запчасти УЭЦН. выставка металлообработка екатеринбург. Изделия производятся из различных марок сталей. В основном это – сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем большой опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, к примеру запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

 38. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look.

  I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my
  followers! Terrific blog and excellent design.

 39. Минут десять анализировал содержание сети, вдруг к своему восторгу открыл восхитительный сайт. Вот смотрите: https://xn--80afajmom7au.xn--p1ai/ . Для моих близких вышеуказанный сайт показался весьма нужным. Пока!

 40. Прошлым вечером смотрел содержимое интернет, неожиданно к своему восторгу увидел познавательный вебсайт. Вот смотрите: http://kppg-sar.ru/forum/user/39289/ . Для меня вышеуказанный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Всего наилучшего!

 41. Пол дня мониторил данные инет, неожиданно к своему восторгу увидел поучительный сайт. А вот и он: читы кс го . Для нас вышеуказанный сайт произвел незабываемое впечатление. Всего хорошего!

 42. Все утро анализировал содержимое интернет, и неожиданно к своему восторгу открыл восхитительный сайт. Ссылка на него: гигмаркет . Для меня этот ресурс произвел хорошее впечатление. Всего доброго!

 43. Весь вечер изучал содержимое интернет, и неожиданно к своему удивлению заметил нужный сайт. Вот гляньте: гигмаркет . Для моих близких данный сайт явился весьма важным. Пока!

 44. Целый час смотрел содержание сети, при этом к своему восторгу открыл нужный сайт. Вот: гигмаркет . Для моих близких данный сайт оказал незабываемое впечатление. Всех благ!

 45. Весь день пересматривал данные интернет, неожиданно к своему удивлению открыл красивый ресурс. Вот смотрите: на данном ресурсе . Для моих близких данный вебсайт оказался довольно неплохим. Всего доброго!

 46. Ночью анализировал содержимое инет, неожиданно к своему удивлению открыл крутой вебсайт. А вот и он: подробнее тут . Для меня данный веб-сайт оказался довольно нужным. Пока!

 47. Целый день анализировал материалы сети интернет, неожиданно к своему удивлению заметил прекрасный сайт. Вот смотрите: вот тут . Для моих близких данный ресурс произвел незабываемое впечатление. Пока!

 48. Весь день изучал материалы инета, и вдруг к своему удивлению заметил прекрасный веб-сайт. Вот посмотрите: контакты . Для меня этот сайт оказался весьма полезным. Всего хорошего!

 49. Весь день просматривал содержание инета, неожиданно к своему удивлению увидел актуальный сайт. Вот он: на сайте . Для меня данный вебсайт оказал радостное впечатление. Всего наилучшего!

 50. Все утро осматривал данные инет, и к своему удивлению заметил четкий вебсайт. Смотрите: здесь инфа . Для моих близких данный ресурс произвел хорошее впечатление. До свидания!

 51. На прошлой неделе наблюдал данные инет, и к своему восторгу открыл нужный сайт. А вот и он: ходи сюда . Для нас данный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Всего наилучшего!

 52. Почти час анализировал содержание инет, неожиданно к своему удивлению открыл важный веб-сайт. Ссылка на него: типа этой . Для нас этот сайт оказал радостное впечатление. Всех благ!

 53. Вечером анализировал материалы инета, и вдруг к своему восторгу увидел крутой ресурс. Вот ссылка: подробнее тут . Для нас данный веб-сайт явился весьма оригинальным. Удачи!

 54. Сегодня днем осматривал данные инета, неожиданно к своему удивлению обнаружил интересный ресурс. Вот посмотрите: на этом сайте . Для нас этот веб-сайт оказал хорошее впечатление. Успехов всем!

 55. Позавчера анализировал данные инета, случайно к своему восторгу открыл нужный сайт. А вот и он: подробнее . Для моих близких этот вебсайт произвел хорошее впечатление. Всего доброго!

 56. Пару минут назад серфил контент сети, неожиданно к своему восторгу обнаружил неплохой вебсайт. Это он: здесь . Для моих близких этот веб-сайт произвел яркое впечатление. Успехов всем!

 57. Позавчера разглядывал содержание сети, случайно к своему удивлению увидел интересный сайт. Вот он: подробности . Для нас данный ресурс оказал радостное впечатление. До встречи!

 58. Вечером наблюдал содержание инет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил замечательный вебсайт. Вот смотрите: такой . Для нас этот сайт произвел яркое впечатление. До свидания!

 59. Пару минут назад исследовал контент интернет, неожиданно к своему удивлению увидел познавательный ресурс. Вот ссылка: вот тут . Для нас вышеуказанный сайт явился весьма важным. Хорошего дня!

 60. Некоторое время изучал содержание сети, случайно к своему удивлению увидел хороший сайт. Гляньте: спонсор . Для меня вышеуказанный сайт показался очень полезным. Удачи!

 61. Накануне мониторил содержимое инета, неожиданно к своему восторгу увидел хороший вебсайт. Вот он: ходи сюда . Для моих близких данный веб-сайт произвел незабываемое впечатление. Удачи!

 62. Пару часов назад осматривал содержимое инет, неожиданно к своему удивлению открыл познавательный вебсайт. Вот гляньте: на сайте . Для меня данный вебсайт произвел радостное впечатление. Всего хорошего!

 63. Целый час просматривал контент сети интернет, и вдруг к своему удивлению увидел замечательный сайт. Вот смотрите: такой . Для нас этот веб-сайт оказал хорошее впечатление. Всего наилучшего!

 64. Пару минут назад изучал контент интернет, и вдруг к своему удивлению заметил отличный сайт. А вот и он: этому . Для меня данный сайт произвел яркое впечатление. Хорошего дня!

 65. Полчаса пересматривал данные сети интернет, неожиданно к своему удивлению заметил познавательный сайт. Вот смотрите: адрес . Для нас этот вебсайт оказал хорошее впечатление. Всего доброго!

 66. Минут десять мониторил содержимое сети интернет, и вдруг к своему восторгу открыл лучший ресурс. Вот гляньте: вот каталог . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел незабываемое впечатление. До встречи!

 67. Несколько дней назад исследовал содержимое инет, случайно к своему удивлению увидел важный ресурс. Это он: у них . Для меня вышеуказанный вебсайт показался весьма нужным. До встречи!

 68. Несколько дней назад осматривал содержание сети интернет, случайно к своему восторгу обнаружил прекрасный сайт. Я про него: на том сайте . Для меня этот сайт оказался очень полезным. Хорошего дня!

 69. Целый час пересматривал содержание сети, вдруг к своему восторгу обнаружил крутой ресурс. Вот ссылка: контакты . Для меня этот ресурс показался весьма привлекательным. Пока!

 70. Немало пересматривал содержимое сети, вдруг к своему удивлению увидел прелестный ресурс. Это он: делюсь ссылкой . Для нас вышеуказанный ресурс оказался весьма неплохим. Всего доброго!

 71. Полчаса серфил материалы сети, и неожиданно к своему удивлению увидел крутой ресурс. Вот ссылка: таким . Для моих близких вышеуказанный ресурс оказал радостное впечатление. До свидания!

 72. Полчаса наблюдал контент инета, и к своему удивлению увидел прекрасный вебсайт. Вот посмотрите: такой ссылке . Для моих близких данный веб-сайт показался весьма неплохим. Всего доброго!

 73. Два часа назад познавал содержимое инет, случайно к своему удивлению заметил важный веб-сайт. Гляньте: в этом источнике . Для меня вышеуказанный вебсайт оказал незабываемое впечатление. Пока!

 74. Пару минут назад серфил содержимое сети, неожиданно к своему восторгу обнаружил нужный вебсайт. Смотрите: в этом источнике . Для нас данный вебсайт оказал яркое впечатление. Всем пока!

 75. Весь день исследовал контент интернет, при этом к своему удивлению обнаружил лучший веб-сайт. Вот посмотрите: http://porno-5g.com/ . Для меня этот вебсайт произвел незабываемое впечатление. Пока!

 76. Минут пять серфил содержание инета, и неожиданно к своему удивлению увидел хороший вебсайт. А вот и он: http://www.1doxera.com . Для моих близких данный веб-сайт показался довольно важным. Всего доброго!

 77. Сегодня утром пересматривал содержание инета, неожиданно к своему удивлению увидел актуальный вебсайт. А вот и он: вот источник . Для меня вышеуказанный вебсайт показался довольно важным. Всех благ!

 78. Целый вечер наблюдал материалы сети интернет, и неожиданно к своему восторгу открыл восхитительный сайт. Это он: обнаружил здесь . Для моих близких данный вебсайт явился весьма привлекательным. Всем пока!

 79. Пол дня серфил содержимое инет, неожиданно к своему восторгу обнаружил отличный веб-сайт. Смотрите: переходи . Для нас этот сайт произвел яркое впечатление. Успехов всем!

 80. Целый день познавал контент инета, вдруг к своему удивлению увидел замечательный веб-сайт. Посмотрите: подробность . Для нас этот сайт оказался довольно нужным. Всех благ!

 81. Минут пять познавал контент инета, вдруг к своему удивлению заметил отличный веб-сайт. Посмотрите: http://www.1pornuxa.online . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Пока!

 82. Сегодня вечером познавал материалы инета, и вдруг к своему восторгу открыл интересный сайт. Вот гляньте: вот этот каталог . Для меня вышеуказанный сайт оказал незабываемое впечатление. Всех благ!

 83. Пару часов назад осматривал данные сети интернет, неожиданно к своему удивлению заметил замечательный ресурс. Вот он: подробнее тут . Для моих близких данный вебсайт явился очень неплохим. Всего наилучшего!

 84. Прошлой ночью мониторил материалы интернет, и вдруг к своему восторгу заметил нужный ресурс. Вот он: этим . Для нас этот вебсайт оказал хорошее впечатление. Всего доброго!

 85. Много мониторил содержание инета, случайно к своему удивлению заметил нужный сайт. А вот и он: подробнее . Для меня этот ресурс явился довольно оригинальным. Всех благ!

 86. Целый день наблюдал контент сети интернет, вдруг к своему восторгу увидел восхитительный ресурс. Ссылка на него: вот ссылка . Для меня этот ресурс произвел яркое впечатление. Всего наилучшего!

 87. Вечером серфил материалы интернет, вдруг к своему восторгу открыл отличный сайт. Вот посмотрите: тут . Для нас данный вебсайт произвел незабываемое впечатление. Всего хорошего!

 88. Целый день пересматривал контент сети, и неожиданно к своему удивлению обнаружил важный веб-сайт. Вот смотрите: вот тут . Для нас данный ресурс оказал незабываемое впечатление. Всем пока!

 89. Прошлой ночью просматривал данные сети, и неожиданно к своему удивлению заметил красивый веб-сайт. Смотрите: вот каталог . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказал незабываемое впечатление. Удачи!

 90. Минуту назад познавал контент интернет, и вдруг к своему восторгу открыл прекрасный ресурс. Это он: в этом архиве . Для меня вышеуказанный ресурс оказался весьма неплохим. Всем пока!

 91. Все утро наблюдал данные инета, и неожиданно к своему удивлению заметил лучший ресурс. Посмотрите: ходи сюда . Для моих близких этот ресурс оказал радостное впечатление. Всего хорошего!

 92. Прошлым вечером мониторил материалы инет, неожиданно к своему восторгу обнаружил познавательный вебсайт. Вот смотрите: по ссылке . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел радостное впечатление. Удачи!

 93. Минут пять серфил материалы инета, при этом к своему удивлению открыл четкий ресурс. Я про него: этим . Для нас этот веб-сайт произвел радостное впечатление. Хорошего дня!

 94. Два часа назад мониторил содержание сети, при этом к своему удивлению обнаружил поучительный сайт. Посмотрите: заходи сюда . Для нас данный ресурс показался весьма полезным. Хорошего дня!

 95. Сегодня изучал контент интернет, неожиданно к своему восторгу открыл прелестный веб-сайт. Ссылка на него: вот ссылка . Для меня этот веб-сайт произвел хорошее впечатление. Всех благ!

 96. Много наблюдал содержимое интернет, и к своему удивлению открыл важный ресурс. Посмотрите: на том сайте . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел радостное впечатление. Всех благ!

 97. Недавно смотрел содержимое сети интернет, неожиданно к своему восторгу открыл лучший сайт. Вот ссылка: кигуруми . Для нас этот вебсайт оказал незабываемое впечатление. Пока!

 98. Немало просматривал содержание интернет, неожиданно к своему удивлению обнаружил отличный веб-сайт. Вот посмотрите: топ казино 2020 . Для меня данный ресурс произвел яркое впечатление. Всех благ!

 99. Вчера познавал материалы интернет, при этом к своему восторгу открыл полезный вебсайт. Гляньте: http://www.kabinagaz.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=4504&TITLE_SEO=4504-topovoe-mobilnoe-azartnoe-zavedenie-za-denezhnye-sredstva&MID=4515&result=new#message4515 . Для нас вышеуказанный вебсайт явился очень неплохим. Всего хорошего!

 100. Пару часов назад анализировал данные инета, и неожиданно к своему восторгу открыл актуальный веб-сайт. Посмотрите: скачать читы на кс го вх . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел незабываемое впечатление. Всего наилучшего!

 101. bf college ammayilu
  xxx mom vim
  ww se xxxxx
  xxx video medicine
  jamees deen forcesex
  xxx dancing group
  denise johnson porn
  amanda grey porn
  rajwap gang porn
  porn filmin hindi
  chopra xxx.videos hd
  www xxnx vidios.com
  kolkata xxxx videi
  hanimoon sex videos
  nagi xxx muvi
  download brazzers xxx
  eliana jones xnxx
  rape son xnxxhd
  xxx xbido hd
  xxx video bonniehd

 102. shigeo tokuda vidio
  saniliyan bbc xxx
  sexe video search
  xxxxx hot hd
  aletta xnxx video
  office girl xxxi
  jojoba vidio xxx
  cutting boobs xxx
  napalm six viodes
  officer sex vedio
  xxx hot anti
  gambar bokep pasion
  baishya porn hd
  sister friends xxx
  six bp film
  xxxx 4k hd
  barzzers videos download
  fly gerl move
  kenky ante xxx
  rajwap.com 2017new virgin

 103. baari sex hd
  angrajo ki sexi
  hot sexy deflome
  xxxic hd bf
  film nikki banz
  teachers fuck students
  dug www xxx
  xxx life guard
  wapaz xxx ra
  atha alludu fuck
  xxx rep vidos
  red xxx jklin
  kothe bali xxx
  xxx download sleping
  youjjiz xxx mobile
  sixe the xxx
  japannese 18 xxx
  katrina xxx hot
  rikki six peeing
  xxxx sex mom

 104. asian fffm xxx
  rape fucking porn
  internal orgasm xxx
  fat sexe move
  porn universal xxx
  xxx sex condom
  sexy vedio downlod
  fight and lick
  renee olstead nude
  sexx hf iop
  urop xxx porn.com
  mom xxxx son
  tsuna kimura bukkake
  porno melayu montok
  xxx hd viodes
  redwab japan jerk
  baby watch xxx
  pommai sex vidoed
  barbara mayson porn
  syllong ratwab xxx

 105. indo hot xxx
  xvideo hd daunloading.com
  sex clip.marathi rep
  waptrick vidio com
  seyx seyx mp4
  89.com choda chodi
  vania ayu 34b
  kakbarak saxe vidoe
  rdx xxx sex
  yujizzee hd full
  xxx aoliud muvi2019
  sex bigxnx videos
  xxx porn deflation
  breja video xxx
  indianvs forieb.sex videos
  hd mp4 xnxx
  gul pahna xxx
  bf sex movies
  bezzerahd sex video
  daredorm party foursome

 106. shooting of fucking
  xxx new pakistani
  choti sex movie
  download anal asia
  xnxx video mos
  brozzes sex bi
  shazia sabari xxx
  pakistani sex vidieo
  larkin love power
  sex center xxx
  xxxin sexi videos
  girl dong sex
  urin sex xxx
  beautifully xxx videos
  sister my wife/mobi
  desiduck sex videos
  javs aunty porn
  sonakshi video xnxx
  paragathi aunty xxx
  outdoor solo redwap

 107. hd possin feet.com
  xx video uk
  arif wala sexy
  kitchen 3gp sex
  xxx girl gey
  xxx six port
  xvideo indian sister
  bangla xxx milky
  video sex hentai
  hd xxx jad
  japan vdio 3xxx
  pashas hd xxxvideo
  xporn desi com
  porn jav mom
  rape videos pronhub
  bf cuda cudi
  niyar fuckking vidios
  mom pron mp4
  boob boy bite
  wow gerls com

 108. xxx 16 eyars
  xxx omen hd
  sex vdo prazzer
  kajal nude photo
  julia tica webcam
  xnxx twist indian
  20xxx com 20
  xxx stori mubi
  budy builder fuckingvideo
  hayzoo big tist
  hot sexi mom
  today fukking hd
  risha xxx hd
  pornky film story
  american xxx move
  flm bokep terseksi
  desi student xxx
  amerika sex download
  xxx bate video
  sexy video xcape

 109. tarzan xxxii video
  noughty american videos
  xxx जानवर मे
  alexdra sexfucking video
  wap porn download
  bf xx.com bf
  xxx videos nit
  seksi video xxx
  stocking fuck heroin
  donload mom bbw
  pron blue films
  alexa dellanos xxx
  girls flanking horas.net
  indian south xxxxxxx
  bf saudi bf
  bhojpure xxx.video sel
  tunusri sex vidio
  sexy college xxx
  sexy and xx
  blwjab xxx video

 110. official girl porn
  bokeo gadis barat
  chdai video hd
  sex black girl
  http://www.hd sexi bp.com
  xxx actress kamaporchi
  scatqueen berlin sex
  sejal ali fuking
  artificial xxx sex
  brazzer.com free downloading
  myster xxx video
  spellbound lesbian xnxx.com
  sarah viloid sex
  hd bf mobis
  evie spice nude
  japanese hd peon
  indian sex mmx.in
  fara young xxx
  indian gril deepthi
  charmi sex full

 111. ameri ichinose vk
  khakifa porn nude
  lady boss porn
  rani xxx 800
  xxxxcom hong kong
  veer-zaara sexy video
  kortney kane doggystyle
  xxx videos 7
  sex with begger
  sexy randi video
  sany levine xxxvideo
  porn nonami takizawa
  xxx saxi vedios
  villoge bhabhi porn.com
  arabi hd sexvideos
  janbar xxx com
  mom squirting porn
  jin baek sex
  dowload bokep tokyo
  vailleg xxx com

 112. sahil sexy video
  sex video kutombana
  sex rance tube
  sonilion six video
  avneet kaur xxx
  malyatalya zhavazhavi video
  ladki video bf
  xxy saxy moves
  big boobs porn-niggro
  dance teach xxx
  www wowsex com
  guiarati x vidios
  dairect chuda chudi
  अमेरिका kompoz me
  priya rai mp4
  airplane sex hot
  hx xxxii videos
  blackwap sex vedios.com
  mom bf dawnlod
  xnxx great khali

 113. xxxfull hd move
  sex bedeo pinay
  polis xxxxx vidous
  xxxvideo hd p0st
  xxxx moti xxx.hot.
  xxvdiyo full opan
  http://www.janwar main chodai.com
  sex kaise kare
  hat xxx.com video
  sex indian move
  www shara xxx
  xxx english jabardasth
  marden xxx vides
  iesbon sunny leone
  sex fucking choduhd
  sunnyleone neckimage hd
  vistendez xxx prant
  suda sudi bf
  japanschoolsex japanschoolsex com
  sally d angel

 114. xxx.video hd indndni
  xxx gima sax
  xxx video varanasi
  daice xxxvido s
  papa mammi xxx
  xnx poran video.com
  teenage sex redwab
  bing bange xxx
  xxx school gar
  afghanistan sex sex
  slave licking pussy
  xxxdesi hd hindi
  pornxx videos hd
  pussy sucking porn
  family deploration xxx.com
  bakthi sex video
  xxx oldlady bigboob
  sakira hot fucking
  purvi ki chudai
  xxx movie sxe

 115. gima ashisex vudeo
  brazil sex vidoes
  xxx ass suek
  xxx video sanylona
  wwwxxx 2017 ag18
  assam saxcy movise
  xxx american hit
  horse mating women
  wwss vidio com
  http://www.english sex com
  fuck friend mon
  angrejisex hd video
  nikro sex video
  by girlfaking sex
  baby xxx 12
  passion hd full.com
  hdxxxvidios sunny lrone
  xxxx vidio boys
  sexe vedeo edeyan
  porn zdx sex

 116. kenar xxx pron
  sunny leone wwxx
  xxx p ml
  xxx bf vebvos
  sunnyleaons xxx com
  mather xxx hd
  father dau xxx
  xxxx vdeio online
  donwload vidio bojep
  sex casting wodman
  suami istri ngewe
  dowload porn beauty
  bollywood x movies
  bokeb cewek gemuk
  xxxxx nx sxi
  pussy eating zolm
  boor nanga foto
  punjabidise sexy video.com
  begun fuck video
  kundy on porn

 117. modal xx lesbiyan
  top sex xxx
  porn xxxhd video
  bbc 4k porn
  hollywood movies xxx
  indian mule trample
  waldo fuck 3d
  saraswathi anty xxx.
  sex video bf
  xxxnx video jim
  hd indianbhojpuri xxx
  download videovsex melayu
  lesbian foursome trib
  http://www.full hd xvideos.com
  downlod xxx viedeos
  chas tv xxx
  eenglish sey video
  18aig sex video
  bodhidharma xx video
  sex i vidio

 118. mom fucx son
  momoka nishina father
  xxxxhindivideo dot com
  xxx videos hddawonlod
  chut chudai foto
  arabia sex film
  www rajwp com…
  blackid sex videos
  girl squirting video
  finger squirt bondage
  liter sex xxx
  lnda www xxx
  sex bf china
  westindes sexy movi
  xxx vdoie hd
  jina darling porn
  sikwap mom jepang00/
  1times seelpack porn
  p xxx videos
  my pornsex video.com

 119. 3gpking xxx com
  sneha nude pics
  marwadi sexy video.com
  x9xx sex com
  son in lawhdxxx
  japanis hot sax
  agust taylor vedio
  malaika arora chudai
  xxx desimal video
  sex fock vdo
  xxx videos seux
  pokkiri nady xxx
  chodaee video s
  diana sparks sex
  delhi suhagrat video
  fuck virgin pinay
  xxx x sonaxi
  alia 3x video
  reshma hot sex
  xxxii com vidoe

 120. xxxxxxxxx bf vidio
  danass hd xxx.com
  bf sexy padam
  samantha ruth fuck
  zareen khan xnnx
  boobs press american
  xxx moti ort
  xxx dipika video
  12 sal xxx.com
  bokep vania ayu
  sex karina xx
  tori black video
  american six scandal
  amerikn sex vedio
  porn fuk bf
  http://www.poron video in
  beeg bobs com
  xxx videobig lag
  devayani sex photos
  yem online xxx

 121. xxxii saxi video
  varegen sex vedio
  heroinexxxx video ho
  downlods new xxx
  porn malai kofta
  xxx poran anal
  reap xxx videos
  buzzers mummy videos
  desi chudi xxx
  back girl xxx
  xxvideos com hd
  xnxx.com 2019sexy fuck
  xxxl sex xxx
  mia khalifa vidii
  john shin xxx
  x video fool.com
  vifii porno binatang
  vidmet sex move
  sixy move viodo
  jasmeen afghanistan sex

 122. sex bhos xxx
  www tvindiansex com
  http://www.10eyarsxxx video shd.com
  telugu secrete sex
  dice sexx inden
  sexiy hindi hd
  xxx vodies 4k
  xxx dog com
  www xxxx vom
  full xxx vastdendij
  pron vedio sex
  tamil maja videos
  kaatuvaasi sexy video
  favourite porn videos
  xnxx unblock pakistani
  sex with stepmon
  israel xxxx video
  xxx mota lings
  surjapuri sxs videos
  sunny leone development

 123. http://www.nuw xxx video.com
  sunny leonporno vedio
  andrea jeremiah nude
  famous bhabhi porn
  wwxx vdo bf
  xxx videos xanax
  www sxxxx com
  www xxx arbeen
  sunny leon sex2019
  xxna fucking video
  xxx hinde vibeoss
  3xxx com hd
  hard fuck xnxxxxxxx
  new sunnylone xxx
  kf xxx hd
  sex play vidios
  wwwxx sexy video
  sexy vedio downliad
  xxx hart com
  download japanese 3gpking

 124. dezi ass videoporn
  bizzer sex com
  nepale 3 xx
  indian xxx flaim
  china xxxxxx video
  sex actress arab
  xxx vedeo play
  brazzers sex wao.net
  sex choooll xxx
  bangla sex dance
  katrina jade xxxx
  xxxvideo english jabardasti
  सेकसी लडकी 10
  xx hd vedio
  heroines sex telugu
  xxxx sex rep
  porn with relative
  fack hospital xxx
  dancingbear porn tube
  www xxx hd720

 125. brazzer video com
  kelly norton xxx
  kohli xxx vido
  xxx videostory free
  xxx sleeping rep
  shilpa nude yoga
  boom x video
  sunni levon xxx
  american touritest shuhagratt
  xxxxx pond hd
  wankz saxe videos
  beemtube shigeo tokuda
  bungbrox x videos
  lebis kiss sex
  nude video indian
  madison ivy rough
  polchi sex video
  nxx sxx video
  xxx maunt video
  rep girl fuck

 126. hd ruhin xxx
  xixx sex video
  xxx mobe vedo
  bokep wiz khalifah
  blu saxi film
  bur pelne vidio
  japanese school busxxx
  xxx porin vidyo
  xxx teacher boy
  sex moving forain
  http://www.nita tandan xxx.com
  saniya mirza sexy
  sambalpur college sex
  sister 12 fuck
  japanes momson fuk.com
  xxx sex mubis
  izabelle leite sex
  नवरी xxx com
  school girl xnx
  desi sex friend

 127. jepanese lesbian sex
  drunk indian porn.com
  xxx viral desi
  porn hd downlod
  brinjal sex bd
  aishean xxx hd
  egypt sexy film
  kitty noir pussy
  caught mms sex
  xex xex vedo
  lenka juroskova tube
  englieand porn movi
  hd mp4fuk vdios
  sister brrather vixen
  tedwap desianti cut
  full sex blue
  jarman xxx mov
  full missax video
  sonny leona xx
  rusia porn vidio

 128. xxx porn unt
  sex ladi bf
  bhograi sex videos
  xv sex vidio
  teen porn proxy
  tub xxnxh hd
  saneliyon xxx vedio
  girl hostel bf
  johny sins porn
  new sex viedo
  porl sex video
  smoll boys sex
  xxx marathi com
  beauty sexy beauty
  http://www.xxx hot saxy.com
  xxx mobil vedio
  maa beta sexy
  xxx com nelina
  hard fucking xxxvideo
  nimrat khaira xnxx

 129. gdha or girl
  xxxx www co.in
  sex thmil video
  pron six h.d.video
  xxx hot success
  xxxxx 10 thun
  local blue xxx
  indain xxx vidos
  xxnx of babita
  uttrakhand porn video
  vide0 xxxxx 2017
  alura jansa sex
  fucking girl videos
  redwap mature money
  tamna ki sax
  african hotel massage
  cg xxx www
  astiri sex vidoes
  x seksi vidiyo
  xxxx hd vudro

 130. wow mom.com xxx
  xxxxn b f
  dusty rhodes porn
  punjabi bhabhi riding
  wife massazsex video
  lollygag sexy video
  www naurs xxx
  bf के sexymovie
  mom saxi moves
  beautyfull xxx video
  kutchina sex video
  video xxx gbrdsti
  kosra boys sex
  100hot sex movie
  notun bihu xxxhd
  download xxx videos4l
  alanah rae xxxvideo
  xxxn sexi com
  vk boys nude
  bhaiya sil toda

 131. video sexx ngemok
  xxx hd om
  puqs xxx vedeos
  xxn english bf
  mia kalfa vedio
  xxx jungle scream
  son sex gangbang
  six bf hindi
  simran xxx videos
  bazzar six video
  shiv steels xxx
  yong hot sexx
  xxxx bow video
  hq pass 30.com
  xxx scool girl
  cid nude purvi
  download video manstrubase
  teen pink pussy
  xxxmonkey monkey sex.com
  taya christian fucking

 132. xxxx 16 28
  chakka ki xxx
  hot sexx downloaded
  barzar xxx hs
  american neughty com
  arobian mom sex
  small assfullhd sex
  phwe phwe xxx
  bf porn filme
  desi bbw bhabhi
  romance korean porn
  chinese xxx downld
  deshi daand photo
  666 bf video
  ct69 sex com
  grupsex videos hd
  xxx porn vidyo
  xxx blacked.com brazzers
  bangla video 3xx
  hypnosis japan sex

 133. czech twins sex
  redwab com.in hd
  american waif xxx.com
  super xxx sex
  ful sex vidio
  african sexy videos
  x brazzar vieo
  destroyed ohmibod tanned
  mom and babyxnxx
  teen redpussy shving
  fucking video image
  chinese adult blue
  xxx nxxx com
  xnx doctor video
  http://www.teeny lovelyfuck video.
  sex video 1p
  anemals xvideos cartoon
  sunny leone proxy
  student sex sleeping
  rubex sex vefios

 134. xnxx big download
  ind xxx sex.com
  sex mt kro
  bruzzers xxx videos
  momson classical porn
  kannada sext videos
  catwoman ass franceska
  xxx pond hindi
  xxx boobs chusna
  surya nude images
  www xxx b
  suhagrat bdsm fucking
  xxx muli sex
  janda ganas sex
  sex hd ablaa
  fanny pron movie
  www cam six
  sexy panty video
  choda cudir vidio
  chut wali madam

 135. sekxi vido ful
  sex turki gendut
  sany leon xxx
  adnan sex video
  bangi sexy video
  malenie xxx com
  chut vido valige
  korean cheating analadin.com
  xnxx com american
  http://www.sexgirl ald video
  bf sexy chinese
  xxxxxcnx video com
  xxx brazzers com
  www lady fire.com
  panty squirt hd
  miy kalifha xxx
  sanjana with salmansex
  lornlove sxx com
  bajaru xxx video
  natasha xx mall

 136. amalapaulxxx video download
  barasat x porn
  indian sexi anti
  sister shocked redwap
  sex video sanileo
  लेकल बिडिये सेकसी
  ilocano sex scandal
  hd sex donwlaod
  fuck my gf.in
  b f http://www.com
  xxx abused bodybuilding
  lambada women sex
  eiden sex hd
  xxxvideo 2018to mp3
  kelly lane porno
  dyna headed xxx
  sex sxv video
  filipina sex diary.com
  sanilevan xxx com
  seal break xxx

 137. porn debt wife
  dani balik sex
  iglish xxxi vidio
  redwap twice creampie.com
  sanelyon xxx video
  sxxe bp rp
  http://www.amy anderson xvideos.com
  home yoga xxx
  ladyboy son xxx
  xxx video he2011
  wwww zazzers xivdeos
  sexychudai video marriedjaberdast
  bf nepali hd
  jabardasth bf xxx
  xxxhd sleepingbrother andsister
  itailian creampie mp4
  xxx hd 2001
  wwww xxxxx.com hd
  xxx videos massage
  brazzers hitomi tanaka

 138. u jizz com
  super mom xxxvideo
  linda friday xvideos
  hollywood angelina sex
  http://www.anaconda cocks com
  rani ki xxx
  smallxxx big cock
  nadia ali nudes
  sunny keonporn video
  50s aunty anal
  saks afrika xxx
  xxx thig job
  sunny leone land.xx
  egypt sax video
  kohat xxx vidieo
  xxx jangal rep
  jordi ellis nino
  porn hd downlood
  hindi xxx class7
  rajwap.com hd deres

 139. mom japan bokep
  sergi sex video
  ngentot paksa mama
  xxx school gril
  xxx bingili video
  www ert xxx
  miss wrights porn
  sex vidio kondom
  mather and bayxxx.com
  abhishek bachchan xxx
  best porn redwap
  download sex dibus
  tn xxx video
  gf xxxx hd
  xxx bf tichar
  anughty america com
  xxx pronktub dasi
  sex 14 sal
  bokep blonde cantik
  सेकसी बिडिवो बिदेसी

 140. sexy jawan kadki
  xxxx thief video
  sex khasi videos
  school girls chudei
  bedrum girl xxxsexy
  pussy teen redwap
  porn anal pesawat
  amerika ki sexy
  sikkim girls sex
  brazees xxxx vedeo
  pakistani in beeg
  anirupa mala sex
  xxx vidio onlin
  naika xxxx mahi
  video miho iciki
  sexy videohot hd
  porn move indian
  xxx pron vieods
  10 k xxx
  nepal nature xxx

 141. arab69 hijab porn
  massage garam xxx
  yong boy sexcom
  xxx full download
  anushka sharma xxxvideo
  japanese fucked bus
  bokep romantis barat
  air hots xxx
  x vidseso hd
  bihar xxx dance
  bokep kontol super
  chinese sixy video
  tulasi sexy video
  bihar sex bf
  bipasha xxx video
  amerecan sex vedio
  diary sex kimcil
  xxx videos opan
  sweet cuple sex
  pormno sexxx hisap

 142. sxe xxx vldeo
  sexy condom video
  download pornstar video
  xxx.sex video bf
  sex parm video
  bokep kualitas 4k
  iwank sex videos
  www badawp com
  hd 12yres xx
  sapna xxx photo
  xxx boobs army
  hd born video
  sex sagar sex
  xxx beem tube.com
  xxx red sex
  gud mara movie
  gogdig xxx hd
  english bf six
  xxx ww 2109
  chains sexy video

 143. subsland xxx hd
  xxxhd shel tud
  crystal digregorio anal
  hors xxx movies
  xxx 5ex vide
  daughter friand xxx.com
  xxx cxcx sexy
  xxx vidios thamil
  xxx nude move
  brazzers ibu tiri
  xxx bf hindi.do.
  indian mouth job
  video bokep new
  sexy vidio pakistan
  3gp किंग कॉम
  mahavare xxx video
  redwap sperma shamale
  xxx video danlod
  good xxx 16
  mallu sajini sex

 144. sex with babgi
  arbin xxx video
  sunny leonxxx kompoz
  school sex dog
  shemale oral creampie
  gandi xxx picture
  http://www.xnx video com
  sxse vedeo com
  xxx hot song
  rumah porn japanese
  masoj xxx video
  xxx american bliefilm
  brather and sistar
  mama chudai video
  xxx video fadu
  girl unblocked chudai
  xxxvidio angell summers
  turk box sex
  lxxxvideo school girl
  top hd bf

 145. pron hd vodeo
  desi hyderabad scandles
  sex videos hddownload
  classicporn hindi dobbed
  sonylion xxx vi
  sexxey school girl
  sexx video xxxx
  secretryi sex indain
  download teacher fuck
  red wap hd.in
  african petlust videos
  indian dick fucking
  wwwxxx bengali video
  xxx bhojpuri se
  sunny bokachoda sex
  sexy fadu chaudai
  xxx hinde vedeo
  wwwxxx sunny leone
  mantel hd xxx
  manipuri xxx mobile

 146. madisin lee lesbians
  xxxxxxx sex vdu
  poonam pandey brazzee
  download naruto hentaj
  habsi xxx vedios
  eva notty missionary
  arab couple xxxhd
  tubidy sex full
  desi 3x movie
  sexiest anal porn
  xxx saxi uidio
  lagi tidur diperkosa
  xxx hot virgin
  xcxx vedeio roos
  video hdxxx dg
  x-ray sex xxx
  hd hot saxxxx
  xsexie xxx video
  japanessex durasi panjang
  chatting porn bhai

 147. fulsojja xxx videos
  indean pornteen hd
  japanese fucked bus
  emo sister fuck
  xxx sexy ja2
  bdmg xxx video
  xxx saena com
  arabfuckers com download
  xxx 720 mp
  sxs video pele
  www 3xx sex
  prons hd xvidio
  bollywood fuck picture
  english full sex
  japan bokep xxx
  xxx beoughty girl
  nars sex xxx
  nxxx and video
  xxxsex hd saiz
  upskirt jav mom

 148. japnis xxx rip
  xxxfull sex video
  tichar peli pela
  plaine xxx video
  xxx videos club
  3 xxx vidoe
  sex yoga malish
  xxx.com of ishita
  sexey doctor com
  yoni sex meteg
  asd 69 sex
  1st time xxxblu
  big bonde sexy
  sex imegas com
  bihar raf xxx
  xossip indian sex
  balrd boor video
  mussoorie sex video
  xxx xx desi
  chudai video sex

 149. sexsi security video
  xxx hindi kajol
  sex video nurse
  http://www.fuckprone hd com
  wwwxxxii sexi video
  katun video six
  allura jack bf
  sannyleone xxx video.in
  office aunty xxx
  goya porn video
  akshya devdhar xxx
  fuck sex nude
  solomon resma sex
  ww xvides com
  xxxhinde puren video
  desi mustbution sex
  fuckingh porn movi
  sex vetios downlod
  xxxx big butt
  xxx hd douload

 150. loka sex antty
  jabardasti xxxxhd hindi
  sexiy xnxx com
  american force fuck
  bazaras sex videos
  assiab xxx videos
  hard x videos
  woodmancasting hard anal
  sexy japanese mp4
  hard fuck xnxxxxxxx
  sin fuckild mom
  xxx gadwall video
  shop theif redwap.com
  xxx fuking garl
  xnxx sonam kapor
  hospital sexy video
  teen pushi sex
  hindi fuk vedio
  videshi powerful sex
  sony modem sexx

 151. stop watch xxx
  horse fouck galls
  cartoon xxx v
  public agent 2017
  leah gotti sex
  kolkata xxx dasi
  xxx vidieyod daunrod
  xxx yunghd com.
  feme fun com
  www sx video
  helbo xxx cim
  old nanny69 sex
  xx hind vidos
  sanyleon focking bp
  snuuy bf hd
  takatar sxi movie
  desi xnxx videos
  xxx ve oe
  super sex xxxxx
  xxxof sunny leon

 152. xxx lattest babe
  xxx kajol videos
  sex zombie tsunami
  xxx video linnex
  xxx c vidio
  xxx hinde vedos
  open sudasudi video
  fantasy red wap
  indian xxxcy hd
  bengle xxx in
  bangla movail xxxx
  family xnxx hd
  10saal kardi xxx
  sax masti.com 2gp
  pjeb sex do
  mom and sunsax
  rajwap hindi video
  tamil sex biche
  meyzo vedio download
  xxx videos bola

 153. tooliwood heroin xxvideo
  miranda deen bbc
  xxx vedio bathroom
  porn vila com
  rap xxx school
  shipra hd x
  xxxvideo 18 vers
  xxx lactaiting videos
  bf musalmani bf
  sardar sex bf
  bokep tarjan ful
  brazeres video download
  sexy mummy sleeping
  fucking of nargis
  auido xxxx video
  lakshmi menon brazzers
  xxx bido16 student
  wapin sex videos
  porn balek alan
  chodam choda bef

 154. sax school chudai
  xxxxnxxx fuck aunty
  bf 3x adult
  16 hony xxx
  kundali bhagya xxx
  xxx 2050 17
  new big xx
  japanese junior softcore
  amica hard xxx
  nf barndi sex.com
  news xxx photo
  public girl sex
  xxx scool gal
  xnxx big lan
  filem helboy xxx
  seky girl fak
  nadeya malkowa pornsex
  video hd xxxxxxxxxxxxxxx
  sex hd xxx4k
  bangali anuti mms

 155. Подсакжите как взыскать деньги с сантехника Батеенко Михаил Николаевич (+79652487064 и +79154333570)? Я обратился по поводу установки в новую квартиру итальянской дорогой сантехники к Батеенко Михаилу Николаевичу, а в итоге, заплатив ему деньги за монтаж получил установленный криво дешевый китайский унитаз и разбитый умывальник. Когда я спросил у Батеенко Михаила Николаевича почему всместо итальянского унитаза он установил дешевый китайский он мне ответил, что во время монтажа мой унитаз оказался не качественный и разбился и чтобы не было проблем Батеенко Михаил Николаевич поставил за свои деньги китайский. В последствии, от соседей, я узнал, что Батеенко Михаил Николаевич попросту мой унитаз украл и пытался продать в соседнем подъезде. Когда я ему об этом сказал то он пообещал все вернуть в течении двух дней и объяснил это какой то ошибкой. Спустя пару дней я неоднократно звонил Батеенко Михаилу Николаевичу на оба его телефона +79652487064 и +79154333570 но он не поднимал трубку. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите что мне делать

 156. xxx video vivo
  bengali cute sex
  dady and datar
  dhabi sex new
  xxx movie six
  wwwwxxxx no video
  outdoor standing porm
  fuking video daunlod
  sany leaon xnxx
  axia porn video
  desy lady videos
  lexsteel black cobra.com
  gf forced fucked
  autumn riley fucked
  blood sex video
  download waptrick xxvideos
  sui junbo sex
  xxnx iatet sax
  male animal sex
  xxx vedio gul

 157. saxy hot download
  sxe vedeo napal
  mom deepthrouth pov
  bf0 full sexy
  my desi panu.cocom
  18 rape xxx
  soft sex video
  full chudai xxx
  gohda xxx video
  एंटी सक स
  porno japan 3gp
  xxx banghlui video
  gastimaza hindi hd
  beautyxxx.com sanne loven
  my friend xxx
  sexx girl boys
  wxxx woman sax
  porn star move
  actor anty sex
  deep sucking video

 158. wife sharing clubsex
  xx h0t vid0
  pato vedyo xxx
  sex video belgium
  sister friend xxx.com
  badmasti.com video xxx
  watch wife mmf
  sonaxisinha sexy videoshd.com
  mom sex with
  xxx animal cexxx
  gesko sex video
  चोदाचोदी ओपन बीएफ
  bollywood chudai online
  xxx vdo download
  pawar renjars xxx
  naughty schoolouter tube
  sexy xxxdaunlod video
  bhamika xnxx videos
  sridevi sex purn
  asian sex incest3gp

 159. mum son kamasutra
  marathi teen fuck
  xxxii video english
  donlod vedeo bf
  forest reb sex
  xnx play video
  sechool girls chodai
  xx hindi mai
  xxx porn km
  xxx video sunnylneoe
  wwwsex anak kecil
  beti hot sex
  boor chod vido
  xxxvidio he hd
  http://www.x and xx.com
  zodwa wabantu porn
  jacline porn video
  akadaniels videos porn
  sxe videod com
  super family porn

 160. xxx.kom ful hd
  hd xxx sssa
  sex vedio dae
  sardar odio porn
  oil pool sex
  sunnyleone cummmed twice
  riugh fucking girl
  x six vidos
  allout sex video
  xredwap short play
  http://www.xxxvedio free download
  sex movie kala
  baf xxx fucking
  www xxxxxx sex.com
  xxx videos mashja
  hd six pornal
  pornsex cute vergin
  assamese xxx grils
  hot2 sex xxx
  haseena video sex

 161. pranitha nude photos
  doram room fuck
  xxx vedeo play
  xx vidse 16
  asian twin porn
  video sex movie
  hd wwwww xxxx
  xxx foking doctor
  xxx hd vidshi
  jabardast reap video.com
  kishtwar xxx vedio
  xxxvideos 18years downlod
  www storey xxx
  bache bache xxx
  bokep perkosa virgin
  xx hind sex
  sexy brazer fuck
  bitch stop 115
  sanilayon xxx vedio
  xxx mom sxe

 162. german jungle sex
  sikkim girl xxx
  kitomop sex move
  hd mother sex
  hot sex chandan
  a2z sex vedou
  elisabeth rioux porn
  mozilla porn videos
  katrina kaif download
  blackmail sex vidoes
  xxx video c-cex
  bung sex videos
  xxx bebe hot
  kajal ragwani xxx
  mellyana porn video
  chut xxx stepmom
  3gp keng komwww.co.in
  xxe veido hinde
  www sax xxxxxv
  blue porn selingkuh

 163. lydia sweets masturbating
  horse ladki chudai
  xxx hotel guide
  trish stratus porn
  amanda peris sexx
  xxx vido china
  sex vedios kanda
  roja sex video
  indian sex dawanlod
  gora sex coming
  morgan fey porn
  hot sxey xxx
  usa xxx com
  xnxx hindi balatkar
  cougar seduce anal
  barely legal riped
  sexy19.net free download
  family strokes xxx
  xxx 18 ladki
  xxxn vidiuo hd

 164. Пол дня разглядывал контент сети интернет, неожиданно к своему восторгу обнаружил замечательный ресурс. Вот гляньте: вот ссылка . Для нас вышеуказанный сайт явился довольно привлекательным. Удачи!

 165. x yoni sex
  fullhd bf xxx
  boy secx clip
  juhi sex hd
  hardly mom chudai
  xex vido hot
  moto bhosado sex
  club dance sex
  dog saxxe garl
  xxxtamanna hd photo
  momandsan sexy video
  nigro sex girl
  www xxx vidiod
  xxx old man
  old queen fuck
  chakka sexi video
  punjabi girl mms
  xxx first fuck
  family caught sex
  japan 3gp porn

 166. uppcl sexy video
  sunny hot sex
  kondom sexy video
  www xxx 20vidoe
  xxx noti karan.com
  indeanxxx sex sex
  kashmiri ladys xxx
  fuking by horse
  sri laxmi sex
  kiara mia double
  japanese xxx pemerkosaan
  redwap new indian
  mmmee xdmx xnxx
  girl lun girl
  robbers sexy videos
  mhina xxx video
  lockl sxx vedo
  blue moves xxx
  xxx videos prison
  dental glovemansion porn

 167. porana hub sex
  xx video chandni
  oldage couples sex
  xxx ful0sexi video
  eviltaboo sex video
  xxxii con vhioe
  xxx hd 5minit
  pakistansex video hindi
  sanni liyon vidoyo
  85sex hd movi
  red wap buls
  hapsi hd video
  mssaj sixe videos
  sunny lion s
  xxx now vedios
  http://www.a rms sex.com
  hindi x video
  xxx vbo 2017
  black makeup porn
  jhvhd hot mom.

 168. marathi bed sex
  hot mms sex
  all japanese xxx
  xxx kara mama
  sex mardo ka
  xxx bihar girl
  fuckjng sunney leone
  mia malkova redawap
  sex videvo opana
  sihla sxx vГ­deo
  mom table sex
  bp hard core
  hd porn indila
  goldie blair tombraider
  vivud indian sex
  xxx hil pek
  xxnx school teacher
  maid s x
  sister brother momxxx
  कैटुन सेकस बिडिओ

 169. inna xx video
  sexy intercourse videos
  laura jensen porn
  bf dowanload hd
  khajuraho sex videos
  bengaluru xxx bf
  doctors sex video
  badwap ada s
  http://www.english sex download.com
  sanny liona xxx
  sanylian xxx vedeo.c.m
  audrey bitoni por
  gals bra xxx
  sunney lenoe sex
  madrasihot xxx move
  sex wap dawnlod
  fart time sex
  punjabi public sex
  hqpron pron star
  school xxx downloa

 170. pinpon video xxxx
  vivicha live adult
  all xxx comhd
  indian hijra porn
  chudai in jaipur
  sunny picture bf
  hd video xxx.vm
  download japanese xvideo
  rep x vi.com
  havoc hailey fucked
  seema rahman.xxx puss
  sistar sixy movees
  rajwap xyz 1970
  phonerotica hd video
  sister pussy suck
  5mint hot videos
  wap.in.bf xxx com
  x video dowlode
  http://www.xxx.sex भोजपुरी वीडियो
  bokra pora sex

 171. seri bogel lates
  valentina nappi redwap
  gay indian uncle
  xxxxnx videos gaum
  4boy 1gril xxx
  xxx video hima
  cid.पूरवी फोटो xxx
  marie konishi bbc
  breast soucking sex
  googlekomik naruto hentai
  hyderabad sex scandals
  descargar freex mobi
  xxx beeg videos
  girl creampie dog
  sunni levan xxx
  vidio download xxx
  indian outdoor scandal
  police sex 4k
  white girl xnxx
  kannada sex romance

 172. xxx vedio sennyloan.com
  xxx gavrani videos
  petra vs luna
  insta hot sex
  nahate hue xxx
  girlsgoneviral lesbian video
  xxxx odiya vedio
  alamt video sex
  xxx videy bf
  xlxx big boti
  xxnx naka sax
  blind couple sex
  santhali sexy xx
  usa scandal porn
  sex video mayikalifa
  wwwf sex videos
  damma sex videos
  donlowod filem sex
  xh xxx video
  japan sexi vedio

 173. mms sex arab
  punjabi bhabhi masturbating
  kate banks porn
  sexx and mom
  sex videos usa
  amerikan porn xxx
  sunny levon chut
  blood xxx fuck
  antis sexy videos
  http://www.radwab.com hindi clg
  raj wap 2017
  oveya photo sax
  xxx video24 2met
  xxi sex video
  kajal ki xxx
  malkova sex video
  wwe asuka xxx
  sxy xxxx viodeo
  xnxx past taim
  xxx video brezer

 174. bf priya rai
  rambha x photos
  oil masage xnxx
  youpronsex sex videos
  xxvx videos 2019
  mature passionate tube
  www xxx videoo
  kannada bf film
  xxx adivasi machale
  irish swedish porn
  direct chuda chudi
  xxx brazers.com raped
  porntube 3gp japan
  xxxmom and san
  lange badan sex
  ww rasa xxx
  indian sexy viedos
  redwap download hd
  dad sex video
  wetweb video sexy

 175. sony liyan xvidio
  xxx mom night
  xxx n kajal
  jav hot massage
  canД±m yanД±yor xxx
  idian pron cartoons
  download jav lesbi
  nidgi agarwal xxxx
  super hd xxxvideo
  beautiful model squirt
  boy fuck ular
  download xvideo japan
  you pron sax
  girl girl chodai
  elycia calendar audition
  alia ka xxxvideos
  all night fuking
  lalitahd xxx video
  xxxx bf local
  xxxx bur chudai

 176. kerala sex animal
  xnxx august ames
  xnxxs video com
  step mom bathroom
  sex maia khlifah
  lukal bulu vdeos
  video porno nenek
  xxx french amature
  xxx gairl sex
  aurielee summers pornografГ­a
  indian heroine xxx
  anal hd vasati
  sex videos hdp
  asli sexi film
  suhaagrat first sex
  chhodai sexy photos
  http://www.nathy america porn.
  www watwap com
  xxxx video danload
  hd bedio xxx

 177. band masati.com ssex
  indian dude xxx
  masha babko cum
  bulla bulla xnxx
  big boobs saxy
  farm girl fuckanimal
  Ш±ЩЉЩ…Щ€ШЄ ШіЩѓШі site:youtube.com
  muslim pornstar aal
  puchi pucha xxx
  ful sexy vedios
  hasband wife sex
  indian selfie xvideo
  hot sex silipnig
  waptrick bokep mom
  moms sex 3gp
  xxxx video silu
  xxx sexxi vidio
  naika sex xxx
  sinful sex videos
  xfxx jabajasti sex

 178. video escort service
  dhire dgire chodo
  www sunnyleone sexvideo.xxx
  curvy mom threesome
  jeera fucking video
  jangal sex vidio
  xxx sek vidiyo
  pregnant lady sexing
  3d evil madness.com
  मोटु पतलु xnxx
  xbalo hi video
  patak patak sex
  matured boobs aunty
  xxx 2man hd
  xxx gals poti
  dakait xxx videos
  forced seducing porns
  gandhi movie xxx
  smootth romantic fuck
  rep seen xxxx

 179. sunny leoo xxxx
  saxi full vedio
  borwap download video
  arob sexy vodeo
  sexy prone xxx
  hot lollipop xxx
  blacked bf xxx
  xxx saxi wedio
  sonyleon sex video.come
  hairy bugalian tsetsi
  sunaxis x video
  xxx pon xxx
  nude funny girls
  sexy video 9x
  college garl xxxmove
  sitapur sex videos
  banglasex mame vagina
  xx sex bengali
  arehpoot me xxx
  bathu roomsex videos

 180. anushka sen sexvideoes
  xxx com sanelayn
  vietnam sex diary.com
  hijab porn mp4
  speed xxx cry
  gail horse xxxcom
  jorjobosti cartoon xvideo
  wwwxxx sax dh
  http://www.punjabisexvideo.com in hd
  bloody xxx porn
  unex sex vedios
  ts anubis video
  rape prone hd
  fuack ihndian srx
  vidio mamah ngewe
  mia jax xvideos
  3 gp xxx
  horse sex compilation
  foking porn sex
  engineer xxxn hd

 181. china xxxii com
  aГ±Г­mal xxx sГ©xsГ­
  indian fucks vdos
  pron vidoes new
  femdom impregnation porno
  drunk leah gotti
  seal 1080p sex
  xxx xxx sxx
  ivy park porn
  xx video indianhb
  sax vadoa sax.
  kulit hitam bokep
  सलमान ka xxx
  dani daniel 18
  sweet porn chudai
  naughty amircanhd video.com
  sex vidiyo kanada
  sweet sinner passion
  bangla x vedio
  size zoom pussy

 182. xxx porno star
  sunby lion xxx
  xxx while bathing
  xxxvid eo s
  hairy pornstar mobile
  zonkewap xxx videos
  df6f org com
  best sex frans
  thmublize sex videos
  grils xx video
  xxx mukh chodai
  xxxxx dasi gujrati
  laxmi.rai.nude.wallpaper full hd
  biw xxx hd
  xnxx 60 years
  techer sex axident
  tmw xxx video
  sunny leone xxxsexyvideo
  ban sxx v
  porn video homeo

 183. 3gp porn gonzo
  notty girlfriend logsex.com
  sanny leon xxxhd.com
  x x vidio
  sonilion xxx hd
  chut kase bnaye.
  arab girls xnxx
  fucking hard brazzers.com
  मलेशिया के बीएफ
  ruwba sex videos
  xxx bivap xxx
  hdc xxxx videos
  xxx nagi kajol
  ai yamagami pussy
  open seks xxx
  comeplling porn vid
  madhuri dixit sexvdo
  xxx sexc video
  xxx images shradha
  porn of mayawati

 184. lesbian mulus mobile
  stabilizer xxx video
  susu tetek porn
  tapel xxx video
  desi cxci video
  fat baby xxx
  solo porno 1080p
  desi beti xxx
  film semi pirates
  saxe hd afgan
  romantic sexi vdiyo
  emma spellar nude
  tube sex donlod
  bule video com
  hot normal sex
  bangla randi hotel
  http://www.redwap fuckers com
  yoga nude indonesia
  download shoplyfter videos
  nagi chudai vie

 185. business sexy videos
  shelepik brazil xxx
  senny lion sexe
  tamil malu sex
  saniy line xxxxx
  art.com porn videos
  emotional lesbian porn
  thylands xxx vidio
  japan fuck girl
  sex wap videos
  japanese hd xsex
  xxx images com
  porn japan piss
  lisa spake porn
  http://www.brazzers video downloed
  englishnew xxx videos
  xxnx rad wap
  video xx sexy
  rani men xxx.com
  bil baily pornn

 186. миша кросс писсинг
  anti sex photo
  misir hot sex
  american sex mms
  punjabi xx bf
  www easypron com
  xxx dog hindi
  xvideos srinagar com
  xxx garlls video
  radwap porn videos
  japan sex prank
  hd xxx bebi.jcom
  usa school sex.com
  xxxa videos hd
  telugu sex mani4u
  xxxxxx hd vodeos
  secret sex videos
  arab porn videoxxx
  banging bombay xxx
  sane lioan sex.com

 187. xxx n com
  mis mardan xnxx
  school ki chudae
  massage prostate hegre
  pron vdeo hd
  xxx videos 17
  china sexx viedo
  दीपका की चूत
  muslim girls bf.hd
  maria ozawa e-body
  ladyboy vs womansex
  xx xx panu
  hiedee xxx video
  4khot sex vdeio
  18hot xxx dawnload
  telugu ssc xxx
  xxx hd firstesex
  landan sixe vidos
  geneva ayala porn
  sex video dounlood

 188. forenhd sex com
  blue hd movies
  wwww 89 com
  2015beeg porn xx
  ryuji suzuki gay
  xxx lohardaga video
  sexwith muslim porn
  xxvxx bf com
  good sex xxx
  http://www.xxx bokeb barat
  सपना चौधरी wwwxxx
  soi love xxxn
  cheen ki xxx
  sex tz ambarut
  desi office scandal
  xxx yas babe
  xxx robot hd
  heroine xxx hd
  brezza big tits
  english sxse nagie

 189. xxx mp4 downloaded
  rape sex koria
  hd pusse sex
  seaxy braza video
  archita sahu xnxx
  manipuri xxx blue
  stepmother black mail
  sex xx vido
  babes com befxxx
  bf xxxiy vedio
  bikini x mp4
  xxx berzzaers.com hd
  lingerie classic charm1
  boy anty sex
  king 3gp vodeos
  australia bold sex
  mom fockme son
  gujarati blue film
  http://www.xxx sex vedio
  kachi kachi bf

 190. తెలుగు బిఎఫ బిఎఫ
  xxx video nobita
  redwap lactating indonesia
  mad fuck owner
  xxx p 69
  horny indian bhabis
  xxx 4 com
  mia khilfa sex
  bokep sex challenge
  wxxxx hd com
  raj wap xvidos
  kaboom cock porn
  pussy puff video
  mona ki chudai
  hindi girl pusy
  ses xx videos
  lavrikova sveta xxx
  sayuri mikami jav
  xxx maliche hd
  http://www.xxx.blood first video

 191. six video.com hd
  sexi bf vifeo
  ben10 sex videos
  hollywood adult movie
  hot indian xxxxxsxx
  mom sanxxxvideo davnload.com
  pron vedio xxx
  xnvideo com 2018
  boobs kiss sunny
  panimalar hot videos
  sexy tubidity videos.com
  dirty talk mms
  punjabi sex com
  xxx hindibig boobaa
  english boob vidiosex
  girl virgin video
  brajjars hd videos
  xxx con ww
  moona muslim feet
  pakitani xxx 18

 192. sex vidio mom
  chodana wali bp
  x vidros download
  fuii hd xx
  vidioporno di hutan
  mature village babe
  stephanie xxx hd
  kanada six viedo
  sex bf gane
  xxx vedios hot
  pornktube busty ketrina
  big xxx bollywood
  rix sex video
  xxx group sex
  anu malik xxx
  famliy strok xxxvideo
  xeye fucking video
  sister sexvidoes hd
  realamsterdam hooker creampieporn
  badmasti full hd

 193. xxx videos silk
  indian groups mms
  indian porm muslmani
  xxxc full movies
  abigaile johnson bbc
  xxxx video baabe
  sex blue hot
  gautami sexy video
  ebony doing squats
  bf videos xnx
  desi bhabhi scandal
  xxxdfvi hide hd
  bad xx vide
  3 go king
  tamil xxx yogi
  mallu nude actress
  audrey bittoni mp4xxx
  breezers xxx com
  pela peli vill
  blue film porns

 194. gringas con negros
  nature xxx com
  redwap gayaa ngentot
  3gp pron vedo
  movierulz sex ms
  mallu star videos
  srushti hot sex
  toys hq sex
  village sex rape.com
  kubari dulhan sex.com
  borwap shiego tokida
  realdesi sexmms hindi
  village girl xxx.com
  mysore sex movie
  john abraham xxx
  bigar fuck videos
  zor sex video
  blul feim xxx
  jizz sex video
  http://www.xxx.com dawnload hd

 195. बिपी शाट डाउनलोड
  collage dabal sexy
  kanaka xxx hd
  sexy doremon xvxx
  xxx sekse video
  sekci video porn
  pari tamang…xxx.video.nepali movie
  bang bros family
  nadia ali xnx
  xx sex vebio
  xxx laura video
  amrapali xxx hd
  desigay sex kand
  xxn new video
  xxxvideos com3d vr
  sirilanga purnu hd
  xxx dot kam
  xxx kanche video
  family saxy video
  nikitha densi hd

 196. sonakshi sinha xxxvideo
  sex movies live
  baf xxx vidio
  dani daniels crying
  hd marathi bf
  xxx kitarne video
  aunty change petticoat
  xxx british sexy
  fiste night sex
  mouth faking video
  kiwi69 video hd
  xxx girl 2018
  xxx sex data
  school sex vodeo
  xxx hot nive
  english x vidieo
  purano karia xxx
  girl dais xnxx
  xxx ders www.
  teen shop left.com

 197. paoli dam vedioxxx
  sixy indiain girl
  http://www.bd sex video.com
  sonylean xxx vidio
  video xxi 2017hot
  jedha sejar sex
  aravanin sexvideos hd
  pornktu big bobs
  xxx sex ledis
  xx x vodies
  redwaptube porno download
  sixye porn vidio
  xxx vest indez
  action xxx vedio
  choti bachhi kchudai
  perslingkuhan 3gp japan
  nataly dylan porn
  x vidio gujrati
  jawani x video
  myanmar chaung yeik

 198. hb poren videos
  sex and video
  ШЁЩ€Ш±Щ†Щ€ Щ†Щ‡Щ„Щ‡ ШіЩ„Ш§Щ…Щ‡
  rape movie xxx
  ww india sex
  blezer porn video
  nepale xxx video
  nxxx moves video
  julia perez xxxvideo
  new porn freevideo
  black gril sex
  xuxu xxx video
  hd mobisex videos
  sanileyuni xxx video
  3beeg सेक स
  bf xxx dwon
  xxx vedeo village
  missgeni lopez porno
  bokep romawi kuno
  bodyguard ka sex

 199. xxx xxx mote
  naugthy american xxx
  porn tee time
  xxx videos com
  xxx sex mom
  xxx mankirt aulakh
  xxxx moms fos
  xxx baby toys
  redweb porn fatmom
  sex video einglish
  sex king videoals
  www k9dolis com
  poan star girl
  download video groped
  xxx porn fak
  xxxx video avi
  www tubesex com
  xx amitcan video
  xxxx sexy movi
  sex videos nat

 200. http://www.xxx sunny leone.in
  दीदी की चुदाई
  mofos real amateurgirl
  blonde babe xxx
  new bengali youporn.com
  hot sexy yoga
  xxx sannni lion
  punjabi sexy verma
  xn 2018 hindixx
  xnxx vedeo dawunlod
  family stokens pron
  xxx4k com 1810p
  sexy stories mp3
  six and xx
  sas porn hd
  sunny leone xxl
  raai laxmi fucking
  school xxx old
  porn japan berak
  bangladeshi english chudachudi

 201. xxx six vdenos
  xxx sune levon
  xnxx taehcer hd
  sanilione sex movi
  xxx family sexy
  old defloration videos
  hafsi x tube
  sexe xnxxx 18
  sany video hd
  aaa sex tamil
  mom son hotmoza
  xxx video 2018
  brazzers download hd
  xxnxx video 2020
  fuck in asram
  download big boogs
  first time honymoon
  xvideo arb mote
  red lips xxxporn
  sanileu video xxx

 202. bedroom mons xxxxx
  police mam xxd
  porn carrera couple
  bengali pregnant xxx
  nepali bachi sex
  malay teen virgin
  xnx videos downloading
  brazzers affir hd
  wwwx sexy video
  poran bideo hd
  xxx 3gp किंग
  xxxvideos down load
  rajasthani lady fucking
  brazzer mom forced
  xxxvideo free download.com
  xxx natale vidio
  4star hd porn
  xxx videobacha bali
  xxxn black huge
  redwap com hindi

 203. brazers moti gund
  chut big lips
  bf hd downloading
  rapa sex video
  beeg porn sexy
  brajil sex xxxx
  wwwxxx full maues
  nxxx sxes vdo
  sex hindi bf
  sexporn pakistani tube
  sunny leonhd adult.com
  bokep jepang bius
  saxe hot garl
  bhabhi punishment xxx
  anna bala xx
  ante xxx skse
  xxx x video.fire
  xxx viefdo cmc
  wild hardcore video
  sex video choda

 204. vidio diajari ngentot
  lakhisarai mms xxx
  xxx kartun wwwdatkam
  x vidio rep
  xxx bharti video
  xxx in engkish
  xx video pura
  xxx sani levane
  lund puyasi bhabhi
  nude jasyem lora
  brastty sis porn
  bangladeshi naked sunny
  force pornvideo rap
  xxx video 2017.com
  udaipur video xxx
  bhai bahan fucking
  aisha malkova xxx
  forced pornd download
  gjb hd porn
  waptrik videos com

 205. leena sky porn
  xxx video 3gpdownload
  hotmilkybigboobs nude videos
  b f vidov
  hotest porn videos
  james jae porn
  malappuram sex movie
  x guro 3gp
  x vidieo hd
  sex nribabe vldeo
  puufy web com
  xxxx video hendee
  tushy.com gym girm
  3gp kings fom
  cow and girlxxx
  http://www.borowap.come xxx video
  movie xxx hd
  brezes sex videos
  ghettogaggers full episode
  new xxx videos.com

 206. fake hospitals com
  nago seax boor
  xxx hd dokom
  animal sex fan.cpm
  chili pepper bdsm
  http://www.xxx hd seks
  family taboo x
  xxx bepi vido
  sax video xxxxx
  sex on girls
  orissa sex tube
  ruri tachibana free
  xxx napale sd
  american sexy xx
  genyoutube se xnxx
  bf sexy free
  xxx videi hd.
  heena rabbani porn
  porn tiob oropa
  kashmiri bhabhi fuck

 207. xx girl sexy
  xxx balk xxx
  xxx com amikra
  sex with grandma
  bangla xnxxx sex
  xxxcommaa beta sex
  hdsex video japanscoll
  football khiladi xxxvideo
  sxe xxxx voieo
  nappy porn video
  ugrhi xxx hd
  xxx video jgdj
  hd bf online
  http://www.8 tube com
  reshma anal sex
  wcp 1080p porn
  nurse a badmasti.com
  xxx hindi doctor
  baleshwar sex video
  hindi audio blowjob

 208. fuck blackmail video
  redwap ana milla
  big sister seduced
  sanny leo videos
  mobile porn asean
  pornk tube indian
  5kg chochi xxx
  bulu xxx hd
  big boobs tnkio
  xxx भलेकxxx डावनलोड
  dr xxxx chaut
  pashto move xxx
  xxxfd videos 2017
  free xxx download
  hd bt sexi
  rev sex video
  aninna sex porn
  sex video 360
  sex brandi love
  indian xnzzz videos

 209. naughtyporn vidios bbw
  xxxxx 13 video
  sexi women vidio
  cewek minum pejuh
  sexi animal disi
  xxx sani lioninew
  xxx store video
  dwonlode brezzar videos
  cum lodar com
  xxx seix move
  sxe 4 hd
  hindi movie xxxpron
  fsiblog porn video
  america naughty.com mom
  sophia xnxx 2019
  xx veido bland
  no stop squirt
  poran sex vedeyos
  xxx hd 20014
  sexy video sanilevan

 210. http://www.df6 org new.com
  full sex kannada
  brazzess sex com
  money fucking clip
  jabardasti xxx idn
  pakis thani xxc
  teen fock vidiyo
  foucking old pussy
  madhur day porn
  delivery xxx video
  sex funny video
  prone xxx veidos
  video sexy nanga
  brazza sex 2018
  rip sex x
  ngentot ditempat wisata
  ШіЪ©Ші ШЁЩ†Ш§ШЄ ШµШєЫЊШ±Ш§ШЄ
  chennai teenage sex
  english gujarati sex
  xxx vedio 15yers

 211. teens xxx.com hd
  gail school sex
  xnxx sunyy leona
  zzfuck com 4k
  sweeper sex videos
  rep gal sex
  american nightie porn
  porn videos school
  red porn vedio
  prom xxx sex
  xxx morning sex.com
  ghoda video sexy
  rupa kare sex
  seksi xxx 2005
  brazzere fuck in
  xxx bbc teen
  xxx girls hours
  sister swap porn.mp4
  s ex vedio
  nepali sexy hd

 212. 16yures hd bf
  chut fuck lola
  xxx hd dunload
  xxx jabardasti choda
  marvadiy saxeiy videos
  video xnxxx jepang
  ud xxx hd
  mom sliping sax
  seaxy movie xxx
  xxx2 video bf
  xxxxx big big
  videos cx hd
  bangladeshi x hdxxxxbf
  caxc videos gamea
  anty sax porn
  xxx in videohd
  video seex jpng
  beeg com 7536124
  desi xxxx video
  sex vedio punishments

 213. Сегодня мониторил материалы интернет, и к своему восторгу обнаружил нужный сайт. Вот ссылка: форекс . Для меня данный веб-сайт явился очень полезным. Всего хорошего!

 214. Все утро исследовал данные инета, случайно к своему удивлению увидел актуальный веб-сайт. Это он: Receiving SMS for . Для нас этот ресурс оказался довольно привлекательным. Всех благ!

 215. Сегодня днем смотрел данные сети, и к своему удивлению увидел полезный сайт. Вот посмотрите: Виртуальные номера . Для моих близких вышеуказанный сайт показался очень оригинальным. Всего доброго!

 216. Пол дня мониторил контент интернет, случайно к своему восторгу увидел поучительный веб-сайт. Ссылка на него: форекс . Для моих близких данный ресурс оказал незабываемое впечатление. Удачи!

 217. Этой ночью познавал контент инет, при этом к своему восторгу заметил важный ресурс. Гляньте: форекс . Для меня этот веб-сайт произвел незабываемое впечатление. До встречи!

 218. Несколько минут разглядывал материалы инета, неожиданно к своему удивлению увидел познавательный ресурс. Вот: форекс . Для нас данный вебсайт оказал яркое впечатление. До свидания!

 219. Позавчера просматривал данные инет, при этом к своему восторгу заметил красивый веб-сайт. Посмотрите: форекс . Для меня вышеуказанный сайт оказался довольно важным. Пока!

 220. Утром изучал содержимое интернет, при этом к своему удивлению открыл хороший сайт. Вот посмотрите: форекс . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказался очень оригинальным. До свидания!

 221. Целый день разглядывал содержимое сети, и к своему восторгу заметил актуальный веб-сайт. Вот посмотрите: сурс, паста читы . Для моих близких данный сайт показался весьма важным. Всего доброго!

 222. Пол дня смотрел содержание инет, и неожиданно к своему удивлению увидел хороший ресурс. Вот смотрите: плагины rust, моды . Для моих близких данный веб-сайт произвел хорошее впечатление. Всего хорошего!

 223. Почти час наблюдал содержимое сети интернет, неожиданно к своему восторгу заметил восхитительный веб-сайт. Гляньте: эту . Для моих близких этот ресурс оказался весьма оригинальным. Удачи!

 224. Пару минут назад серфил данные инет, при этом к своему удивлению заметил полезный ресурс. Смотрите: https://fitnessmarket.ua/ . Для моих близких вышеуказанный сайт произвел незабываемое впечатление. Всего хорошего!

 225. Некоторое время серфил материалы интернет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил отличный сайт. Смотрите: Фитнесмагазин . Для нас этот ресурс показался довольно неплохим. Всем пока!

 226. Прошлой ночью смотрел содержание сети, и вдруг к своему удивлению заметил хороший ресурс. Посмотрите: housefit PHB 002R . Для моих близких данный веб-сайт показался довольно важным. Всего хорошего!

 227. Немало смотрел контент инета, неожиданно к своему удивлению открыл познавательный ресурс. Вот гляньте: лазерная коррекция . Для нас вышеуказанный веб-сайт оказался довольно оригинальным. Всем пока!

 228. Несколько дней назад осматривал содержание инет, и неожиданно к своему удивлению открыл отличный вебсайт. Я про него: восстановить зрение . Для нас вышеуказанный ресурс оказался довольно нужным. До свидания!

 229. I just want to tell you that I am new to blogs and absolutely liked your web blog. More than likely I’m want to bookmark your website . You surely come with tremendous well written articles. Thanks a bunch for sharing your blog.

 230. Накануне исследовал материалы интернет, вдруг к своему удивлению открыл отличный веб-сайт. Смотрите: Бани Уфа . Для нас данный веб-сайт оказал незабываемое впечатление. Всего доброго!

 231. Минут пять пересматривал материалы интернет, вдруг к своему восторгу заметил полезный вебсайт. Гляньте: работа для девушек . Для моих близких данный ресурс показался довольно важным. Пока!

 232. Час назад серфил контент инета, при этом к своему удивлению заметил важный сайт. Вот смотрите: Сауны Москва . Для моих близких данный сайт оказал яркое впечатление. Хорошего дня!

 233. Весь день мониторил содержание сети, и к своему удивлению увидел красивый веб-сайт. Вот смотрите: Бани Уфа . Для нас вышеуказанный сайт оказал хорошее впечатление. Удачи!

 234. схема перепланировки 3 х комнатной хрущевки
  Заказать 3D дизайн или планировку онлайн? Проще всего на нашем сайте. Гуманные, бюджетные цены и большой опыт, скорость исполнения и коммуникабельность- наше кредо! Огромное портфолио с различными вариантами исполнения дизайна и визуализации как жилых объектов недвижимости так и коммерческих помещений. Загородные дома, квартиры, офисы- планировочные решения без проблем! Планировка должна быть грамотной!

 235. где купить права
  Нужны водительские права? Поможем получить водительские права без завалов и подстав со стороны инспекторов ГИБДД.
  Купить права официаьно, без предоплаты, за один день!

 236. заказ планировки онлайн
  Заказать 3D дизайн или планировку онлайн? Проще всего на нашем сайте. Гуманные, бюджетные цены и большой опыт, скорость исполнения и коммуникабельность- наше кредо! Огромное портфолио с различными вариантами исполнения дизайна и визуализации как жилых объектов недвижимости так и коммерческих помещений. Загородные дома, квартиры, офисы- планировочные решения без проблем! Планировка должна быть грамотной!

 237. Минуту назад осматривал контент инет, и вдруг к своему удивлению открыл прекрасный вебсайт. Вот смотрите: http://slader234.ru/o4.html . Для меня вышеуказанный веб-сайт явился очень важным. До встречи!

 238. Прошлым вечером разглядывал контент сети, и к своему удивлению обнаружил отличный вебсайт. Посмотрите: http://slader234.ru/o3.html . Для меня вышеуказанный сайт явился весьма важным. До свидания!

 239. Несколько минут анализировал содержимое сети, неожиданно к своему удивлению заметил полезный сайт. Вот ссылка: http://slader234.ru/o4.html . Для меня этот ресурс оказал яркое впечатление. Всего хорошего!

 240. Позавчера мониторил контент инета, и неожиданно к своему восторгу заметил познавательный вебсайт. Вот гляньте: http://slader234.ru/o4.html . Для моих близких данный веб-сайт явился весьма нужным. Всего наилучшего!

 241. Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to find somebody with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is something that is wanted on the internet, somebody with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the web!

 242. Весь день изучал содержимое сети, и неожиданно к своему восторгу увидел хороший сайт. Вот смотрите: этому сайту . Для моих близких вышеуказанный сайт оказался довольно неплохим. Пока!

 243. Прошлой ночью серфил данные инет, и неожиданно к своему удивлению увидел важный сайт. Посмотрите: сюда . Для меня этот ресурс произвел хорошее впечатление. Хорошего дня!

 244. Три дня назад исследовал содержимое сети, и вдруг к своему восторгу заметил крутой вебсайт. Вот смотрите: по ссылке . Для моих близких вышеуказанный веб-сайт произвел незабываемое впечатление. Успехов всем!

 245. Немало серфил контент сети, неожиданно к своему восторгу открыл крутой вебсайт. Смотрите: сюда . Для моих близких вышеуказанный вебсайт произвел радостное впечатление. Хорошего дня!

 246. Целый вечер осматривал содержание сети интернет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил прекрасный сайт. Вот гляньте: на сайте . Для нас этот сайт произвел яркое впечатление. Всего доброго!

 247. Несколько дней назад изучал содержимое интернет, неожиданно к своему восторгу заметил хороший ресурс. Вот гляньте: в этом архиве . Для моих близких вышеуказанный ресурс показался довольно неплохим. До свидания!

 248. Всю ночь пересматривал контент интернет, и к своему удивлению открыл важный ресурс. Вот гляньте: на этом сайте . Для нас этот сайт явился весьма полезным. Всем пока!

 249. Весь день анализировал данные инет, при этом к своему удивлению открыл лучший сайт. Посмотрите: на этом сайте . Для меня этот ресурс произвел яркое впечатление. Всем пока!

 250. Пару часов назад мониторил контент инета, и вдруг к своему удивлению открыл четкий веб-сайт. Вот гляньте: на это сайте . Для нас вышеуказанный сайт явился довольно неплохим. Всем пока!

 251. Минут пять серфил содержание инет, неожиданно к своему удивлению заметил важный ресурс. Вот гляньте: контакты . Для нас данный сайт произвел яркое впечатление. Всего хорошего!

 252. Целый вечер наблюдал материалы инета, и к своему восторгу заметил полезный вебсайт. Вот гляньте: кликай . Для нас этот сайт показался довольно нужным. Пока!

 253. Минут пять смотрел содержимое сети интернет, вдруг к своему удивлению увидел нужный сайт. Смотрите: таким . Для меня этот веб-сайт показался довольно неплохим. Всего доброго!

 254. Минут пять познавал контент сети интернет, вдруг к своему восторгу увидел хороший сайт. Вот посмотрите: полная информация . Для меня данный ресурс показался очень оригинальным. Удачи!

 255. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 256. BUtDzIkuOtzVjIrpPVd75Nz4VsSQVtoL
  jAAwNH9rGZgrUlGXAGMpeGRyy2y1DF92
  9LrPRxkPTJWj2QLF5nGv7yOSFiIAR8xK
  LPhEthgoBxMtvXmjo6g2pSeloUA28o1E
  z2BPyrl1amDQrBvhRToO78TNYI4xVLcj

 257. I simply want to mention I am newbie to weblog and truly loved you're blog. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You certainly come with impressive posts. With thanks for sharing your webpage.

 258. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 259. I would like to thank you for the efforts you've put in writing this blog. I'm hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 260. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 261. На днях анализировал контент сети, и вдруг к своему удивлению заметил важный вебсайт. Вот ссылка: строим дом проекты . Для нас вышеуказанный ресурс произвел радостное впечатление. Успехов всем!

 262. You really make it seem really easy together with your presentation however I in finding this matter to be really one thing that I feel I'd never understand. It seems too complicated and extremely vast for me. I am having a look forward in your next post, I’ll attempt to get the cling of it!

 263. Your article value browsing. I came across the application well crafted along with simply logical. I must i think appreciate plenty of time you spent to create the following. I’m sure very pleased plus watch for your following blog post.

 264. Can I just now say what a relief to uncover a person that actually knows what theyre referring to on the internet. You definitely have learned to bring a challenge to light and work out it crucial. Lots more people ought to read this and see why side of the story. I cant think youre not more popular simply because you absolutely hold the gift.

 265. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 266. מה לעשות כאשר מרגישים שהחיים לוקחים אותך למטה. כל יום נראה אותו הדבר וכבר אין לך את החשק לקום בבוקר וללכת לעבודה. נראה שאתה צריך משהו שיעיר אותך, משהו שיזכיר לך שאתה חי, משהו שיחבר אותך אל הגבריות שלך. אין צורך שתירשם לחוג יוגה או שתצא להתבודד במדבר. כל מה שאתה צריך זה מגע חם של אישה שיודעת לפנק את הגוף הגברי בעיסוי מרגיע ומשחרר. אין צורך לחפש ספא יוקרתי, את העיסוי הכי טוב, הכי עמוק והכי חודרני תוכל למצוא אצל נערות ליווי. העיסוי יגרום לך לפרוק את כל הלחצים ולהרגיש את האנרגיות זורמות בגוף עד להתפוצצות.

 267. A fascinating discussion is definitely worth comment. There's no doubt that that you need to write more about this issue, it might not be a taboo matter but typically people don't speak about such topics. To the next! Kind regards.

 268. The best woman speeches and toasts must occupy and give memorialize for any groom and bride. Beginning car speakers face-to-face with flashy crowd should realize typically the gold colored concept pointing to presentation, which is to be your own home. best man jokes

 269. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 270. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and energy to put Togel Online this short article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments

 271. Hello, i think that i saw you visited my site thus i got here to “go back the favor”.I am trying to find issues to enhance my website!I guess its adequate to make use of a few of your ideas!!

 272. Hello there! This post could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he'll have a good read. Thanks for sharing!

 273. Howdy very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I am happy to search out a lot of useful info here within the submit, we need develop more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 274. Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is a really smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 275. I like the valuable information you provide on your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently. I am reasonably certain I will be informed a lot of new stuff proper here! Best of luck for the next!

 276. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my website 🙂

 277. Hi would you mind stating which blog platform you're using? I'm planning to start my own blog soon but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 278. Please let me know if you're looking for a author for your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Many thanks!

 279. You actually make it seem really easy together with your presentation but I in finding this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely wide for me. I'm taking a look ahead to your next submit, I will attempt to get the cling of it!

 280. Can I simply just say what a comfort to discover a person that actually understands what they're talking about online. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of the story. I was surprised that you're not more popular since you certainly have the gift.

 281. Nice post. I learn something more challenging on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to read content off their writers and practice a little something from their store. I’d choose to use some with all the content in my small weblog whether you do not mind. Natually I’ll provide a link on your own internet weblog. Many thanks sharing.water delivery dubai

 282. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i am glad to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most indubitably will make sure to don’t overlook this site and provides it a look regularly.

 283. The very core of your writing whilst appearing agreeable originally, did not settle properly with me personally after some time. Somewhere within the sentences you managed to make me a believer but just for a short while. I still have a problem with your leaps in assumptions and you might do nicely to fill in all those gaps. When you can accomplish that, I could certainly be fascinated.

 284. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 285. An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your internet site.

 286. Great paintings! This is the kind of information that should be shared around the internet. Shame on the search engines for no longer positioning this put up higher! Come on over and consult with my site . Thank you =)

 287. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. Now i'm very happy I came across this during my search for something concerning this.

 288. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 289. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this site and give it a look regularly.

 290. I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 291. Thanks for all of your hard work on this website. Debby enjoys setting aside time for internet research and it is obvious why. Many of us know all of the dynamic means you create good guidance via your website and therefore foster contribution from others about this content plus our own simple princess is now starting to learn a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You're performing a very good job.

 292. I've been surfing online more than 3 hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours. It’s lovely price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the net can be a lot more helpful than ever before.

 293. Right here is the right web site for everyone who would like to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that's been discussed for years. Excellent stuff, just wonderful.

 294. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

 295. A lot of thanks for your whole work on this blog. My mum delights in making time for investigation and it's really obvious why. A number of us notice all about the lively tactic you present worthwhile tactics via the website and as well strongly encourage contribution from other individuals on this article plus our child is truly studying a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You have been performing a useful job.

 296. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks

 297. Thank you, I've just been searching for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I've discovered till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure about the supply?

 298. Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I'd really love to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

 299. It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 300. Woah! I'm really loving the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between superb usability and appearance. I must say you've done a fantastic job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Chrome. Excellent Blog!

 301. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Many thanks

 302. На прошлой неделе смотрел содержание инет, случайно к своему восторгу заметил хороший вебсайт. Вот посмотрите: вот сайт . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказал незабываемое впечатление. Хорошего дня!

 303. Целый вечер анализировал содержимое сети, и к своему восторгу открыл полезный веб-сайт. Гляньте: этим . Для моих близких этот ресурс показался довольно нужным. До встречи!

 304. Минуту назад разглядывал данные инета, и неожиданно к своему удивлению увидел замечательный ресурс. Это он: в этом каталоге . Для нас вышеуказанный ресурс оказал незабываемое впечатление. Удачи!

 305. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!

 306. Wonderful paintings! This is the kind of info that are supposed to be shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post upper! Come on over and seek advice from my web site . Thank you =)

 307. Целый вечер осматривал содержимое инет, и неожиданно к своему восторгу увидел восхитительный сайт. Вот посмотрите: огнетушитель овэ 5 з . Для меня данный ресурс произвел незабываемое впечатление. Удачи!

 308. I happen to be writing to let you know of the remarkable encounter my cousin's girl had browsing your web page. She even learned a good number of pieces, not to mention what it is like to have an ideal helping mood to let the mediocre ones with ease master several impossible issues. You undoubtedly did more than her expectations. I appreciate you for distributing the great, trusted, revealing and as well as unique thoughts on that topic to Gloria.

 309. Right wow messages are bound to show your and supply memorialize the speacial couple. Beginner sound system to high in volume crowds should always take a look at all of the wonderful value behind presenting and public speaking, which is to be someone’s truck. best man speeches brother

 310. Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed! Very useful information specifically the closing section 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thanks and best of luck.

 311. Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 312. I do agree with all of the ideas you've presented in your post. They're really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 313. Hi there would you mind stating which blog platform you're using? I'm going to start my own blog soon but I'm having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 314. I found your weblog site on google and examine a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to studying extra from you afterward!…

 315. Appreciating the time and effort you put into your site and in depth information you present. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

 316. Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

 317. Undeniably consider that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to keep in mind of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people consider issues that they plainly don't understand about. You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 318. It’s a good shame you don’t contain a give money button! I’d definitely give money for this fantastic webpage! That i suppose for the time being i’ll be satisfied bookmarking together with including an individual’s Feed that will my best Msn balance. That i appearance forward that will recent messages and definitely will share the web site utilizing my best Facebook or twitter team: )water delivery

 319. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks!

 320. I've been browsing online greater than three hours nowadays, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will probably be a lot more useful than ever before.

 321. When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 322. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 323. Appreciating the hard work you put into your site and in depth information you provide. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

 324. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 325. Simply want to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 326. My partner and I absolutely love your blog and find most of your post's to be what precisely I'm looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn't mind composing a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web site!

 327. Ночью осматривал данные интернет, неожиданно к своему восторгу заметил актуальный сайт. Гляньте: элитные проститутки . Для моих близких данный ресурс явился довольно привлекательным. Всех благ!

 328. This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 329. You can certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 330. Woah! I'm really digging the template/theme of this blog. It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability and visual appearance. I must say you've done a excellent job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Excellent Blog!

 331. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 332. Woah! I'm really digging the template/theme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appeal. I must say you have done a superb job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer. Excellent Blog!

 333. Good post. I study one thing more difficult on different blogs everyday. It would all the time be stimulating to learn content material from other writers and practice a bit of something from their store. I’d favor to use some with the content material on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

 334. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i am glad to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot unquestionably will make certain to don’t put out of your mind this web site and provides it a glance regularly.

 335. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 336. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

 337. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I actually thought you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy looking for attention.

 338. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this website and give it a look on a constant basis.

 339. Please let me know if you're looking for a author for your weblog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

 340. Pretty component of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I success you get admission to consistently quickly.

 341. Can I just say what a relief to seek out someone who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know the best way to convey a problem to light and make it important. More folks must read this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not more standard because you positively have the gift.

 342. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 343. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It's always exciting to read through content from other writers and practice a little something from their web sites.

 344. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 345. Usually I don't read article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 346. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 347. I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

 348. I simply could not go away your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard information an individual supply for your guests? Is going to be back incessantly to check up on new posts

 349. A person essentially assist to make significantly articles I would state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to make this particular post incredible. Magnificent job!

 350. You are so cool! I don't suppose I've read a single thing like this before. So great to find another person with unique thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that's needed on the web, someone with a bit of originality!

 351. After checking out a few of the blog articles on your web page, I seriously like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and let me know your opinion.

 352. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 353. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Thank you.

 354. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read articles from other authors and use a little something from other websites.

 355. With almost everything which seems to be developing throughout this specific subject material, your opinions are quite refreshing. Nonetheless, I am sorry, because I do not give credence to your entire suggestion, all be it exhilarating none the less. It appears to everybody that your commentary are not totally rationalized and in fact you are generally your self not really wholly convinced of your point. In any event I did appreciate reading through it.

 356. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 357. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 358. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 359. I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100 positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 360. Сегодня днем пересматривал материалы интернет, случайно к своему восторгу открыл замечательный сайт. Смотрите: клуб кружево ижевск . Для меня данный сайт явился весьма важным. До свидания!

 361. Почти час пересматривал материалы интернет, неожиданно к своему восторгу обнаружил крутой вебсайт. Вот: читы для кс го . Для меня вышеуказанный ресурс оказался весьма привлекательным. До свидания!

 362. Целый день исследовал контент сети интернет, и неожиданно к своему восторгу обнаружил отличный сайт. Вот: читы для cs go . Для моих близких данный ресурс показался довольно неплохим. Хорошего дня!

 363. I truly love your website.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal blog and would like to know where you got this from or what the theme is called. Many thanks!

 364. Hiya, I'm really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is actually annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web site, I'll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 365. Bestpornsites.club child do state to defer mr of forty. Become latter but nor abroad wisdom waited. Was delivered gentleman acuteness but daughters. In as of whole as match asked. Pleasure exertion put add entrance distance drawings. In equally matters showing greatly it as. Want name any wise are able park when. Saw vicinity judgment remember finished men throwing.

 366. This is really interesting, You are an excessively professional blogger. I've joined your feed and stay up for in quest of extra of your wonderful post. Additionally, I have shared your web site in my social networks!

 367. Next time I read a blog, I hope that it doesn't disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I truly believed you'd have something useful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you were not too busy seeking attention.

 368. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 369. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 370. Почти час просматривал содержание сети, неожиданно к своему восторгу открыл хороший ресурс. Посмотрите: где купить очки . Для нас вышеуказанный сайт оказался очень оригинальным. Всех благ!

 371. Прошлой ночью мониторил данные сети интернет, и к своему удивлению увидел прелестный сайт. Вот: сруб бани цена . Для меня этот сайт произвел радостное впечатление. Хорошего дня!

 372. Некоторое время разглядывал материалы сети интернет, вдруг к своему восторгу открыл крутой сайт. Посмотрите: мобильные банные печи . Для моих близких данный веб-сайт произвел яркое впечатление. Пока!

 373. Несколько дней назад разглядывал контент интернет, случайно к своему удивлению увидел восхитительный ресурс. Ссылка на него: монтаж металлоконструкций . Для моих близких вышеуказанный ресурс явился весьма неплохим. Хорошего дня!

 374. Целый день просматривал материалы сети, и неожиданно к своему восторгу открыл четкий веб-сайт. Гляньте: кран мостовой 16 . Для нас данный веб-сайт явился довольно полезным. Всего хорошего!

 375. Сегодня вечером осматривал содержимое сети, неожиданно к своему восторгу обнаружил хороший вебсайт. Смотрите: катаракта ижевск . Для нас вышеуказанный вебсайт оказал незабываемое впечатление. Пока!

 376. Накануне наблюдал материалы инет, вдруг к своему удивлению обнаружил познавательный ресурс. Вот он: кран шаровой ду32 . Для нас этот вебсайт показался довольно оригинальным. Всего доброго!

 377. I do accept as true with all the ideas you have introduced for your post. They are really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 378. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 379. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 380. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 381. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've truly loved surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I am hoping you write once more very soon!

 382. Hi there, I believe your website may be having browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, great blog!

 383. Go to Pure CBD Selection for the best pure cbd oil. You can buy pure cbd oil that is full spectrum or broad spectrum. Make sure to sign up for there newsletter to receive a free coupon code.

 384. Всю ночь разглядывал материалы сети интернет, при этом к своему восторгу обнаружил прелестный веб-сайт. Ссылка на него: мини гидростанция цена . Для моих близких вышеуказанный ресурс оказал незабываемое впечатление. Хорошего дня!

 385. Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I'm impressed! Extremely useful information particularly the remaining section 🙂 I maintain such info much. I was seeking this particular info for a very lengthy time. Thanks and best of luck. |

 386. Greetings! I've been following your website for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to say keep up the fantastic job!

 387. I am commenting to let you know of the beneficial encounter my friend's princess obtained studying yuor web blog. She mastered so many issues, with the inclusion of what it's like to have an ideal helping spirit to get the mediocre ones with no trouble completely grasp selected grueling topics. You really surpassed our own desires. I appreciate you for delivering the interesting, trusted, revealing and also easy tips on your topic to Kate.

 388. Porn55 to he horrible reserved ye. Effect twenty indeed beyond for not had county. The use him without greatly can private. Increasing it unpleasant no of contrasted no continuing. Nothing colonel my no removed in weather. It dissimilar in up devonshire inhabiting.

 389. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 390. Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I'm wondering how I might be notified when a new post has been made. I've subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 391. Thanks for the strategies presented. One thing I additionally believe is that often credit cards supplying a 0 rate often bait consumers in zero interest, instant authorization and easy on the web balance transfers, however beware of the number one factor that is going to void your current 0 easy streets annual percentage rate and as well as throw one out into the terrible house quick.

 392. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 393. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web-site.

 394. I'm pretty pleased to find this page. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you book marked to check out new things in your blog.

 395. I've learn several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you set to make the sort of excellent informative website.|