"הצורה הגולמית של העולם" – לאה גולדברג על גרטרוד קראוס (1939)

"הצורה הגולמית של העולם" – לאה גולדברג על גרטרוד קראוס  (1939)

ליאורה בינג-היידקר

 

"אם נדבר על הריקוד – מה קשה להימנע מפרדוקסים!" במילים אלה פותחת לאה גולדברג את מאמרה על גרטרוד קראוס בכתב העת 'במה לענייני אמנות תיאטרונית', בהוצאת חוג-הבימה, תל-אביב (תמוז, תרצ"ט, 1939) והיא ממשיכה:

 

1358839594.jpg"הרי זאת אמנות המקלה יותר מכל אחרת לרדת למדרגת שעשוע ולעלות לדרגת פולחן. לפי טבע בריאתו קרוב הריקוד לאלוהים ולשטן. כי אין כמעט אמנות אחרת אשר הבשר והרוח מלוכדים וממוזגים בה מזיגה בלתי נפרדת כל כך. הוא משארי בשרו של רוח הקודש, הסמל הנצחי של קדושת המקדש, שארית הפולחן של האם הגדולה, ו"כל עצמותי תאמרנה" של המתנבאים. השבעת הארוס והשבעת הרוחות הרעים. בריקוד חזה האדם מבשרו את השחרור והגאולה: למן האדם הפרימיטיבי ועד האיש המודרני הספקני. מאותו שבט האינדיאנים הנוצרים, המאמינים כי על ידי הריקוד יקימו לתחייה את ישוע-המשיח, עד לאלוהים הרוקד של פרידריך ניטשה ועד לאותה הפקחות של בן סורר ומורה, המשורר המפוכח ז'אן קוקטו, החולם על מוסיקה שלצליליה רוקדת רוחו של האדם בן המאה העשרים את ריקודיה הטהורים והעליזים ביותר. ועם כל קרבתה אל הפרימיטיבי הנצחי תהא האמנות הזאת ודאי לעולם ועד, האמנות הפרובלמאטית ביותר, הקרובה ביותר לאדמה והשואפת לעולם להינתק ממנה. בתפישה הפשוטה ביותר, בתפישת הנשיות הנצחית והעממית הבריאה של לה-ארגנטינה, בתפיסה החצרונית, המנייריסטית של הבלט, ובתפישה הפסיכולוגית המסובכת של הריקוד הגרמני עד מרי ויגמן ועד בכלל – הריקוד נשאר לעולם: הוא עצמו. האבקות גופו של האדם עם חוק המשיכה הניוטוני . האבקות רוחו של האדם עם הסטאטיות שבשגרת החיים. רצון הגאולה."

 

מלים רהוטות להפליא, הממצות אולי לראשונה בתולדות הכתיבה העברית בא"י, בצורה כה פיוטית, את ליבת הפרובלמטיקה של הריקוד. גולדברג חתומה על רשימה זו בשמה המלא, בניגוד לביקורות מחול שוטפות בעיתונות היומית, שעליהן חתמה באחד משמות העט שלה: 'לוג', מעין תחפושת גברית לעת מצוא (הרי תמיד ביכרה להיקרא 'אמן' או 'משורר' בלשון זכר).

 

נראה לי שבצדק תובעת כאן גולדברג את מלוא הקרדיט. יש במאמר זה יותר מביקורת מזדמנת של חובבת תמימה. מדובר בטקסט מעמיק, ידעני ומורכב, שמעמיד אותה בקו אחד עם שורה של משוררים מהוללים שנודעו גם בכתביהם על מחול. דומני שהחיבור האמיץ בין שני תחומי העניין נקשר לראשונה על ידי תאופיל גוטייה, משורר שנמנה לא רק על מבקרי האמנות הגדולים של המאה התשע עשרה, אלא נחשב ל'רב-מג' של הספרות הצרפתית (כך בפי שרל בודלר) בכבודו ובעצמו. גוטייה כתב שפע ביקורות מחול והגה ליבריות רבות וביניהן הבלט המפורסם 'ז'יזל'. אחריו פרסם מוקירו, המשורר הדגול סטפן מלארמֶה, מספר רשימות על מחול (בספר 'על הריקוד' בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 2011 בתרגום ליאורה בינג-היידקר) ואולי לא במקרה שימשה הפואמה שלו "אחר צהריים של פאון" השראה ליצירה מוסיקלית של דביוסי שווסלב ניז'ינסקי חיבר לצליליה את אחת הכוריאוגרפיות הפרובוקטיביות ביותר במאה העשרים. המשורר פול ולֶרי – תלמידו המסור של מלרמה – כתב גם הוא מספר רשימות על מחול ואף שלח את ידו בכתיבת ליבריות לריקוד (עבור להקת הבלט של אידה רובינשטיין). דומה שכתיבתה של גולדברג מהדהדת, ביודעין או שלא ביודעין, את חיבורו הפיוטי של ולרי "הנפש והריקוד" (הכתוב כדיאלוג סוקראטי, ראו בספר לעיל) שבו מדמה פיידרוס כי הרקדנית "צולחת את האבסורד ללא פגע" ואילו סוקראטס תוהה: "האין הריקוד הגדול, הו ידידַי, אותה גאולה של גופנו…?"

 

1358839681.jpgהמשוררים-מבקרים שמניתי לעיל ובעקבותיהם רבים אחרים שהמחול קסם להם (כמו אדווין דנבי בארה"ב, או לאה גולדברג ומאוחר יותר חזי לסקלי אצלנו) מצאו, בדרכם, זיקה פנימית עמוקה בין תחומים שנחשבו בעבר זרים זה לזה: מחול וכתיבה. יתר על כן – הפואטיקה של המחול היוותה, לפחות עבור חלקם, מופת לפואטיקה חדשה שאותה ביקשו לאמץ בכתיבת שירה. הדבר קשור בהתלהבות ובהתעלות הרוח, במעוף, בתמורה ובהתמרה של הגוף; בויתור על שיווי המשקל והיציבות הארצית, כמו גם בגילוי וחשיפה של אמת פנימית, סובייקטיבית לחלוטין. במובן זה, בעיקר, נתפש המחול על ידי התנועות המודרניסטיות כמהלך נפשי, והמחוללת – כאלגוריה לפסיכה, הנפש.

 

גולדברג כתבה על מחול לאורך שנים, בעיקר מעל גבי 'במה' ובעיתון 'דבר'. ב-1937 אף נענתה להזמנה לשמש כשופטת בתחרות המחול הארצית הראשונה שנערכה בתל-אביב. במהלך הקריירה העיתונאית שלה כתבה לא פעם על הרקדנית-הכוריאוגרפית גרטרוד קראוס וניכר שרחשה לה הערכה מיוחדת. (קראוס, אגב, נעדרה מאותה תחרות הארצית ובמאמר שפרסמה לאה גולדברג על האירוע ב'דבר', ב-22 באוקטובר 1937, היא מציינת: "חסרה גרטרוד קראוס והסטודיה שלה. קשה להטיל ספק בהנחה, כי אין לנו עוד רקדנית כגרטרוד קראוס"). מזה זמן מה מונח על שולחני תיק בו אני צוברת את ביקורות המחול של לאה גולדברג אחת לאחת, כדי לנסות ולהפיק מהן משנה סדורה. נשאלת השאלה מה חיפשה גולדברג במחול ומאיזו נקודת מבט התייחסה אליו? הייתכן שביקורותיה נכתבו בעיקר לצרכי פרנסה (כשם שכתבה סיסמאות פרסום לביהח"ר שמן, למשל) או שמא נכתבו מתוך עניין עמוק וזיקה לריקוד? האם כתבה על מחול משום שהיה בעיניה חלק בלתי נפרד מאמנויות התיאטרון? משום שראתה בקלות התנועה שלו מושא לקנאה, או מקור השראה, בנוסח ולרי, או שמא נקשרה נפשה דווקא באלם ובכובד התהומי של מחול ההבעה המודרני? אין זה הוגן לבסס מענה מקיף לשאלות אלה על סמך דיון במאמר אחד בלבד ואולם בינתיים, עשויות גם תשובות חלקיות לשאלות הללו להאיר פן נוסף בכתיבתה ובהשקפותיה האמנותיות של המשוררת, ולא פחות מכך להאיר את דרכה האמנותית של גרטרוד קראוס ולהצביע על מגמות בתפישת המחול האמנותי בארץ ישראל בשלהי שנות השלושים.

 

"המקרה הריקודי שאנו מדברים עליו הפעם: גרטרוד קראוס. אולי הטיפוסי ביותר כדוגמה לפרובלמה הריקודית, משום שבה יותר מאשר בבני אמנותה האחרים, רואים  אנו לא בלבד את השליטה של האדם על גופו, כי אם גם את ההיאבקות של הרקדן עם גופו, ובהיותנו עדי ראייה לניצחונה, הרי אנו חיים באותו מעמד את הרגשת השחרור והגאולה שבו."

 

לכאורה מפנה גולדברג את האצבע לעבר דיכוטומיה בין מאבק לניצחון, אך לאמתו של דבר מונחים אלה אינם מצביעים בעיניה על ניגוד, אלא על דרגות שונות של התמודדות על פני אותה סקאלה מושגית. כיוון ששליטה בגוף (או 'עליו') נגזרת מאותה 'היאבקות של הרקדן עם גופו', הרי שמאבק ושליטה הינם רצף אחד ודווקא חשיפתו של הצופה למאבק שבהתחוללות, היא זו המאפשרת לו לחוות את הניצחון כפועל יוצא מתהליך קשה ומורכב ולא לקבלו כמצב נתון. ניצחון במובן של ריסון ושליטה עצמית הם אפוא תכליתה המוצהרת של הפרקטיקה הכוריאוגרפית, אולם שיתופו של הצופה בהתמודדות הכרוכה בהשגתם היא זו שמזכה אותו בחוויה המופלאה מכל: חוויית השחרור והגאולה.

 

לא אתעכב כאן על מושג הגאולה שגולדברג חוזרת עליו פעמים אחדות במאמר זה, ועל ביטויים אחרים מתחום הרטוריקה התיאולוגית שאפיינו את שיח-המחול החלוצי בא"י בכללותו, שכן ברצוני להאיר את ההיבט האישי בביקורתה של גולדברג ודווקא זה נשאר, כצפוי, מאופק ומסויג. לאה גולדברג אינה נתפסת להתלהבות ואינה יוצאת מגדרה. מכל מקום, לשון הביקורת שלה אינה משקפת זאת. כתיבתה חפה מחדוות פרטנות ומשפע דימויים המתייחסים לגוף הרקדנית (בנוסח גוטייה), היא אינה מתנשאת על כנפי הרוח בקרשנדו נלהב, בדומה לולרי, או לחילופין – מתווה כוריאוגרפיה עקלתונית במרחב התחבירי, בסגנונו של מלארמה. גולדברג, מבקרת המחול, מנכיחה את עצמה כאן בראש וראשונה כחוקרת זהירה המבחינה בין עיקר לטפל:

 

"יש להודות, אין זו רק שאלה של טמפרמנט, זוהי לפרקים שאלה אלמנטארית יותר, של בנין הגוף והתאמתו לריקוד, שאלה של דרך המחול, אשר שום הכשרה מוקדמת אינה מבטלת בו את העבודה על הבמה ובפני הקהל. יש וההיאבקות הזאת גלויה יותר מדי לעין, אולם אין זה חשוב כל-כך. העיקר כי התופעה גרטרוד קראוס חשובה. משום שהיא לא אדם בעל מקצוע בלבד, אלא אמן אשר הכתהו רוח האמנות. האמנות המיוחדת שלה: הריקוד".

 

טון הדיבור חושף פרסונה של מחנכת, שאינה מוותרת על הנימה הדידקטית, המסויגת לפרקים. מאבק (אותו מאבק שזה עתה הוכרז כלב-לבו של המעשה האמנותי) הוא עניין של טמפרמנט, אבל גולדברג מאמינה שמלבדו דרושים לו, לאמן, גם כלים משובחים, מושחזים ומותאמים למטרתם, במקרה זה – מבנה גוף ראוי והכשרה נאותה, שאם לא כן עלול המאבק להיות גלוי מדי ולפגום בהנאה האמנותית. במאמרה "המחזור 'על הפריחה' ויחסה של לאה גולדברג לסימבוליזם" מציינת חוקרת הספרות חמוטל בר-יוסף את זיקתה לזרם האקמאיסטי (ecmeism) בשירה הרוסית, שעל שורותיו נמנו גם המשוררים אנה אחמטובה ואוסיפ מנדלשטאם. האקמאיסטים נהגו להיפגש ב"קפה הכלב התועה" במוסקבה, אך בניגוד לאסוציאציות הפרועות העולות משמו של המקום, הם דגלו במבע פואטי ממוקד, מלוטש וטהור. "הסידור הפרופורציוני, השואף לאיזון מרבי, הוא מסימני הטמפרמנט האישי וההעדפה האמנותית האקמאיסטית של לאה גולדברג." (חמוטל בר-יוסף, שם). על רקע הטמפרמנט האישי המבוקר שלה והזדהותה עם תפישות אפולוניות, ניאו-קלסיציסטיות, בולט כמדומני שבעתיים המאבק הפנימי לו נדרשת גולדברג עצמה לנוכח ההתלהבות 'השיגעונית כמעט' של גרטרוד קראוס והנטיות האקסטטיות של מחול ההבעה הגרמני ככלל. אך היא אינה מותירה בנו צל של ספק: היא מעריכה את כשרונה של הרקדנית-הכוריאוגרפית לזקק את אמירתה האמנותית לכדי הפשטה המתנערת מן הטפל ומגלה, בסופו של דבר, את העיקר:

 

"דרכה האמנותית של גרטרוד קראוס נראית לנו: מן מסובך, ה"ספרותי" ביותר, אל האלמנטארי, הפשוט. אין זו דרך מן הכבד אל הקל – להיפך. הקשה ביותר בשביל בני דורנו – הוא האלמנטארי והגאולה בימים אלה – הוא האלמנט, הטבע, העולם הדומם והצומח, הדברים שהם יום-יום אתנו: ימים ולילות ושמש."

 

עיקר זה של בני דורה, שאותו היא מכנה בהמשך דבריה 'הקוסמי', או 'האלמנטארי הגדול', צופן בחובו את הגאולה. אולם עם היותו 'הצורה הגולמית של העולם' וגורם הכרחי ביצירת האמנות המודרניסטית, כמו הטמפרמנט הנאבק, גם הוא עדיין אינו קנה מידה מספיק בעיניה לבחינת ההישג האמנותי. בתוכנית הנדונה, למשל, היא מוצאת טעם לפגם, מסיבה אחרת לגמרי:

 

"לפרקים חסר בו [במחול] דם הריקוד: השחרור האחרון ב"עץ" היה "נאטור פילוסופיה" מופרזת, האמצעי הדקורטיבי, הבלתי ריקודי של הצמיחה (עלייה על המדרגות במקום צמיחה מתוך הגוף עצמו). אנו לא נעליב את גרטרוד קראוס, אם נקרא לזאת בשם כשלון. זהו כשלון של אמן, מעניין כניסיון וחשוב כדרגה אחת בדרך, אשר בלעדיה אין מגיעין לאשר מגיעין."

 

יפות בעיניי הנחרצות והסלחנות, כמקל וגזר שגולדברג כורכת כאן בנשימה אחת, תוך הצגת הכישלון כתנאי הכרחי להישג. אבל מעניינת לא פחות דרישתה הקטגורית מן הריקוד שיבטא את עצמו באמצעים כוריאוגרפיים מובהקים, כלומר – באמצעות הפואטיקה של המחול בלבד וללא תיווכם של עזרים ואבזרים חיצוניים, הזרים למדיום 'גופו'. הטמפרמנט הנאבק אסור לו להיכנע לקוטב אחד של הפרדוקס ולוותר על ביטויו ב'דם הריקוד', עליו לומר את דברו קודם כל באמצעות הכלי המובהק שלו: הגוף. שכן, הגוף המחולל, בהזדקפותו ובנפילתו, הוא העדות הניצחת לטבע האנושי:

 

"מה שניתן לנו השנה עמוק הרבה יותר, טבעי הרבה יותר, והעיקר: ריקודי הרבה יותר. "סונטת הירח" ו"הלילה" והערבית השקטה הזאת שהנה כמעט פולחן. השבעת הרוחות בגוף ובנפש. מכאן כל כך קצרה הדרך אל האנושי הגדול, כי העיקר בטבע בשביל האדם: הוא האנושי. "הריקוד של החייל הספרדי": בו האלמנטים הקיצוניים של עולמנו – החיים והמוות. והמרד, המרד נגד הקיים, אשר הוא יסוד הריקוד. החייל הזה הנופל חלל לעינינו עם כל חכמת-הנפש שבמחול הזה, קרוב ביותר לכוחות האיתנים של הסדרה הראשונה שבריקודי קראוס […], מכיוון שחייו ומותו הם ב ג ו ף לא פחות מאשר במחשבה, משום שבו התקוממות נגד החיים והמוות גם יחד והתאווה הטבעית לחיים ולמוות."

 

ככלות הכל חזרנו, אפוא, לסתירה הפנימית שגולדברג פתחה בה, אבל ברמת תובנה גבוהה יותר: לא זו בלבד שהריקוד טומן בחובו פרדוקס אינהרנטי, אלא שטיב הריקוד וערכו נבחנים ביכולתו להכיל ולהמחיש את הפרדוקס, באמצעות הגוף בכל רמותיו, על החיים ועל המוות. גרטרוד קראוס,  במחול החייל הספרדי, נחנה אפוא באותן תכונות שהפגינה הרקדנית של פול ולרי "הנכנסת אל יוצא הדופן והחודרת אל הבלתי אפשרי" וכך – שוב על פי ולרי –  הציגה בפנינו "…גוף, אשר בכוחו הפשוט ובפעולתו, חזק דיו לשנות את טבעם של הדברים לעומק יותר משתוכל הרוח להשיג זאת אי פעם בחלומותיה ובהשערותיה!" 

 

דומה שלאה גולדברג שותפה במובן זה לעמדתו של פול ולרי ביחס לריקוד, עמדה שיסודה בפליאה. המחול, כמטפורה גדולה של החיים, או של 'האנושי הגדול' מכיל את הכל, למן התנועה הקטנה, הבנאלית ביותר ועד לאידיאה הטרנסצנדנטית:

 

"וכמה חן ריקודי וקצב מוסיקאלי קל וחצוף ומשחקי, בגרוטסקה הקטנה לפי המוסיקה של שוסטקוביץ': "אין לעמוד בפניה". אל נתייחס אליה יחס של קלות, כי – עם כל קרבתנו לאלמנטים הגדולים של הבריאה, הרי חיי האדם אינם אלא משחק וריקוד: האמנות הפרדוקסאלית".

 

Один комментарий к записи «"הצורה הגולמית של העולם" – לאה גולדברג על גרטרוד קראוס (1939)»

 1. Do you need a work permit? usa medical supply In February, North Korea set an immediate challenge to incoming South Korean President Park Geun-hye by staging its third nuclear test in response to stricter sanctions imposed by the United Nations after a long-range missile test by the North.

 2. No, I'm not particularly sporty cheap medication The detective-story writer John Dickson Carr felt that if he had bothered with the “fatigue of construction and clues” he might have written better books, but in his essay The Simple Art of Murder Chandler pours scorn on those crime writers whose primary aim was to construct puzzles, not so much writing as “assembling an eggbeater”. Reading his attack on A?A Milne’s feather-light Red House Mystery is like watching Moose Malloy set on the old lady in Farewell, My Lovely, a real brains-on-the-bedpost job. He goes on to praise the pioneering hard-boiled writer Dashiell Hammett for giving “murder back to the kind of people that commit it for reasons, not just to provide a corpse; and with the means at hand, not with hand-wrought duelling pistols, curare, and tropical fish.”

 3. I wanted to live abroad usa medical supply Iran is under UN and Western sanctions over its controversial nuclear programme. It says it is enriching uranium for peaceful purposes but the US and its allies suspect Iran's leaders of trying to built a nuclear weapon.

 4. Which year are you in? usa medical supply Security is tight near the Capitol, but there have been previous shootings in the area. In 1998, a gunman burst through a security checkpoint at the Capitol and killed two Capitol Police officers in an exchange of fire that sent tourists and other bystanders diving for cover. The suspect, Russell Eugene Weston Jr., was not charged with a crime because of apparent mental instability.

 5. I'd like some euros approved pharmacy "A zombie often cannot take advantage of an improvingeconomy," said Phil Pierce, a Leeds-based partner at insolvencyspecialists FRP Advisory. "As the economy improves and thecompany's turnover grows, so too does its need for availableworking capital to fulfil orders and cash flow is squeezed."

 6. Could you tell me the dialing code for ? pristiq wellbutrin combination In my book, the quality of what you put in your body is the most important consideration, so I’m not saying that homemade salads are just as bad as fast food. But that doesn’t mean you shouldn’t strive for balance. For example, if you use mayo or an oil-based vinaigrette in one dish, opt for lighter ways to season your accompaniments. Dress tuna with balsamic vinegar, minced garlic, and dried Italian herbs. And for a creamy coating, try hummus or mashed avocado–two tablespoons of each contain about 50 calories, compared to 90 in just one tablespoon of mayo.

 7. Where are you from? combivent ampul dosis Speaking at a mass rally staged by Morsi's Muslim Brotherhood in Cairo, the two dozen former parliamentarians, all Islamist members of the Shura Council that was dissolved by court order, accused the military of attempting to restore a "corrupt and dictatorial" regime.

 8. I'm doing a masters in law reflex nutrition one stop xtreme review Irish unemployment, a key cause of arrears, has started tofall and house prices rose in June for the first time since thecrash, but the improvement is unevenly spread. The jobless rateis 17 percent in the midlands region, which includes Mullingar,compared with 11 percent in Dublin. Five years ago both stood at5 percent.

 9. I'll put him on emkit ds 1.5 mg levonorgestrel Former winners of real Nobels handed out the spoof awards at a ceremony at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, on Thursday night. The ceremony included a mini-opera inspired by 1999 Ig Nobel Prize winners George and Charlotte Blonsky, who invented a spinning doctor's table that is meant to aid women in child birth by using centrifugal force.

 10. I'll put her on oxsoralen 10mg capsules The Senate unanimously agreed to limit early debate on themeasure in the hope of passing a bill by this weekend. Butbattles over the legislation were expected to continue in boththe Senate and the House of Representatives..

 11. I'm not sure ciprofloxacino ev dosis "I am confident that President Karzai as a statesman of his nation will do everything possible to ensure a peaceful transfer of power in 2014 through inclusive and transparent elections," said Usackas, who had strongly lobbied both Karzai and the parliament to approve the legislation.

 12. What qualifications have you got? test enanthate 250 “We’re looking at disruption to 16,000 passengers and 200 flights a day, so the impact is not just on Kenya but the entire region,” said James Shikwati, director of the Nairobi-based Inter-Region Economic Network, a think tank.

 13. I don't like pubs testofuel scam The Syrian opposition says the footage shows a chemical weapons attack in Damascus early Wednesday. They say hundreds have died, including many young children, in a poison gas bombardment by the Syrian army in the Damascus suburb of Ghouta.

 14. Could you send me an application form? losartan hctz maximum dosage Other products include genuine dietary supplements that make unproven claims to treat or prevent diabetes. For example, Diabetes Daily Care is a capsule-based supplement containing cinnamon extract and other herbs. Its manufacturer, Nature's Health Supply Inc., claims it "safely and effectively improves sugar metabolism."

 15. This is the job description para que serve o remdio claritin
  The cities of the future are likely to have a psychogeographical feel to them, as are the buildings that are in them. Transportation systems that take them around the city will be just as important as where they decide to walk; it is certain they will be very different to the cities we live in today.

 16. We went to university together berocca benefits skin On Aug. 13, Scott had scheduled Gore's execution for 6 p.m. Sept. 10. But less than a week later, Scott advised Florida State Prison Warden John Palmer that he was moving the execution to 6 p.m. Oct. 1 "at the request of the Attorney General."

 17. I'll put him on elimite cream price Investors gave $6.61 billion in new cash to stock funds inthe latest week, meanwhile, marking the fifth straight week ofinflows into the funds. Those cash gains were up from inflows of$5.37 billion in the prior week.

 18. A Second Class stamp cheap wellbutrin sr “That whole inning I was hoping to have an at-bat right there, after having a tough defensive go of it giving up those three spots,” Murphy said. “I really wanted to hit, you center it all you can do, I can’t get upset about not getting hit, hit the ball hard, had a good at-bat, I am happy about it, but not so happy about what happened before.”  

 19. I like it a lot diclofenac gel dosage card Market researcher Newzoo estimates global game revenues across all platforms will reach $86.1 billion by 2016 as the number of gamers reaches 1.55 billion. It expects the fastest growth to come from mobile gaming, which will make up almost 30 percent of the total, up from about 17 percent this year.

 20. Could I have an application form? vitex security naples florida Beaumont Hospital has confirmed a patient has been diagnosed with CJD. The HSE is contacting patients who may have been potentially contaminated through infected surgical instruments, although there is a low risk of infection

 21. Thanks funny site ciprofloxacin for cats uti And while Claire Danes' win in the leading actress in a drama category — her second consecutive win for her role on "Homeland" — wasn't a shocker, it did prevent Emmys history from being made. Kerry Washington of "Scandal" was nominated, and would have been the first African-American actress to ever win that category if her name had been the one called.

 22. I'd like to send this letter by 0.5 mg finasteride The new store service also gives developers analytics capabilities so they can track which items and price points perform the best. Many of the biggest game developers already have built similar technology in-house to manage their stores, but smaller developers don’t have the resources to do this.

 23. I'll put her on nexium canada compare no prescription The backdrop is David Cameron’s meeting in London last year with the Dalai Lama, which badly damaged political relations. All ministerial contact was suspended by China after Cameron and Nick Clegg met the Tibetan leader in defiance of a specific request from Beijing not to do so.

 24. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

 25. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It's always helpful to read through content from other writers and use something from other sites. |

 26. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thank you|

 27. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 28. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.|

 29. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting sick and tired of WordPress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 30. I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You're wonderful! Thanks!|

 31. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It as always interesting to read articles from other writers and use something from their sites.

 32. We stumbled over here from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

 33. I blog quite often and I truly appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.|

 34. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!|

 35. I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!|

 36. Fine way of explaining, and good piece of writing to take facts on the topic of my presentation subject matter, which i am going to present in institution of higher education.|

 37. My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to exploring your web page for a second time.|

 38. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you might be a great author. I will always bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice weekend!|

 39. My partner and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to exploring your web page again.|

 40. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!|

 41. Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i got here to go back the want?.I'm trying to to find issues to improve my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!|

 42. you're in reality a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It kind of feels that you're doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you've done a excellent process in this subject!|

 43. We stumbled over here coming from a different web address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page for a second time.|

 44. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.|

 45. Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great post.|

 46. Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Caan I get your affiliate link tto your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol
  cialis generico in farmacia senza ricetta site Modalert ohne rezept kaufen

 47. It is actually a great and useful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 48. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything. But just imagine if you added some
  great visuals or videos to give your posts more,
  "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could undeniably be one of the very best
  in its field. Great blog!

 49. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot|

 50. Hi! I've been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the excellent work!|

 51. Somebody essentially assist to make significantly posts I would state. This is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to create this particular put up incredible. Fantastic process!|

 52. I do not even understand how I ended up here, but I thought this publish used to be good. I do not know who you might be but definitely you're going to a famous blogger in the event you are not already. Cheers!|

 53. This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!|

 54. This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 55. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 56. It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 57. A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you should publish more on this topic, it may not be a taboo matter but generally folks don't discuss these subjects. To the next! All the best!!|

 58. I don't know whether it's just me or if everybody else encountering issues with your website. It looks like some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because I've had this happen previously. Many thanks|

 59. Hey There. I found your blog the usage of msn. This is a really neatly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thank you for the post. I'll definitely comeback.|

 60. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!|

 61. Right here is the right web site for everyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that's been discussed for decades. Excellent stuff, just great!|

 62. Hi! I could have sworn I've visited this blog before but after browsing through many of the articles I realized it's new to me. Anyways, I'm certainly pleased I found it and I'll be bookmarking it and checking back often!|

 63. I think everything said made a lot of sense. However, what about this? suppose you composed a catchier post title? I ain't suggesting your content isn't good., but suppose you added a headline to possibly grab a person's attention? I mean BLOG_TITLE is a little plain. You might glance at Yahoo's front page and watch how they write news titles to grab viewers interested. You might add a video or a pic or two to grab people interested about everything've got to say. In my opinion, it could make your website a little livelier.|

 64. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is just excellent and i could assume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.|

 65. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 66. Apart from stress, unhealthy dietary situations
  are additionally accountable for the unusual pattern of baldness in each women and men. It’s additionally marketed for using dry scalp and different scalp situations.
  Hairtransplantation may very well be a procedure throughout which an express
  quantity of hairs is extracted from the donor
  space (the again of the pinnacle) then transplanted to the
  bald areas of the scalp. It is going to restore hairs on hairless places in an efficient
  and sure manner. Only an expert at the best hair clinic
  in Dubai will have the ability to look at the hairline and carry out a set of assessments to verify what the
  root cause of the loss is. In some ladies, hairs gear like blow dryers and hair irons also can contribute to the loss of hairs, sometimes to a larger extent than one
  may expect. Since this is commonly a action, the
  transplanted hairs start to grow out generally when some given time and might be treated,
  colored, minimize or minimize any method desired.
  Like we now have talked about already if nothing
  appears out of the blue, you possibly can observe certain pure ways to treat .
  Have you been using harsh shampoo merchandise and love
  experimenting with completely different products?

 67. naturally like your web-site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality on the other hand I will surely come again again.|

 68. CoinNess: Tin tức blockchain nhanh nhất; Theo dõi sự

  Cài đặt + Chia sẻ tin tức + Mời = 3000CNNS, ít
  nhất 18$!

  CNNS đã được niêm yết trên Huobi, Binancg>Dg>, Gate và
  nhiều sàn giao dịch nổi tiếng

 69. Hi there! I understand this is somewhat off-topic however I needed to ask. Does building a well-established website such as yours take a large amount of work? I am brand new to blogging but I do write in my diary daily. I'd like to start a blog so I can easily share my experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 70. I do not even know the way I finished up right here, however I believed this post was great.
  I don't recognise who you are but certainly you are
  going to a famous blogger if you aren't already.
  Cheers!

 71. I was wondering if you ever considered changing the page
  layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 72. What i don't understood is if truth be told how you are now not actually much more
  neatly-appreciated than you may be right
  now. You're very intelligent. You recognize therefore significantly in terms of this subject, made me for my part consider
  it from a lot of numerous angles. Its like men and women don't seem to be interested unless it is one thing to
  accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs excellent.
  At all times deal with it up!

 73. Admiring the dedication you put into your blog and in depth information you provide. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed material. Excellent read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.|

 74. My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be just what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write related to here. Again, awesome web log!|

 75. whoah this blog is great i love studying your articles. Keep up the great work! You recognize, lots of people are hunting around for this info, you could aid them greatly. |

 76. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 77. I was suggested this website through my cousin. I'm not sure whether or not this put up is written by him as no one else know such precise approximately my trouble. You are incredible! Thank you!|

 78. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 79. Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.|

 80. Hello, i believe that i noticed you visited my website so i got here to return the prefer?.I am trying to in finding issues to improve my web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!|

 81. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 82. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks|

 83. I'm not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.|

 84. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
  images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
  I've tried it in two different browsers and both
  show the same results.

 85. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me insane so any help is very much appreciated.|

 86. We stumbled over here different page and thought I should check things out.
  I like what I see so now i'm following you. Look forward to exploring
  your web page for a second time.

 87. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the very same area of interest as yours and my users would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!|

 88. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having issues with your RSS. I don't understand the reason why I cannot join it. Is there anybody having similar RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!|

 89. Someone necessarily assist to make significantly articles I'd state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this particular publish incredible. Excellent activity!|

 90. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Appreciate it!|

 91. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 92. great publish, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don't realize this. You should proceed your writing. I'm confident, you have a huge readers' base already!|

 93. Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 94. You're so interesting! I do not believe I have read through something like that before. So wonderful to discover another person with some original thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that's needed on the web, someone with some originality!|

 95. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 96. I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you aren't already 😉 Cheers!|

 97. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your blog.|

 98. Wow, fantastic blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The whole look of your website is great, let alone the content!

 99. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward
  for your next post, I'll try to get the hang of it!

 100. It is perfect time to make a few plans for the longer
  term and it's time to be happy. I've learn this post and if I
  may just I wish to recommend you some interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles regarding this article.
  I wish to learn even more things approximately it!

 101. You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the
  hang of it!

 102. I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!|

 103. It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 104. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a link alternate arrangement among us|

 105. Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.

  It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to
  get that "perfect balance" between superb usability and visual appeal.
  I must say that you've done a great job with this. In addition, the blog loads
  super fast for me on Safari. Superb Blog!

 106. Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a entertainment account it. Glance complicated to far introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?|

 107. I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers|

 108. obviously like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will definitely come back again.|

 109. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert
  that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will
  be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 110. Thanks for any other informative site. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal means?

  I've a venture that I'm simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 111. Hi there I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the great job.|

 112. I blog frequently and I truly appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.|

 113. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 114. I don't know whether it's just me or if perhaps everyone
  else experiencing problems with your website. It appears as if some of the
  written text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and
  let me know if this is happening to them too? This may be a
  issue with my internet browser because I've had this happen previously.
  Many thanks

 115. Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend
  your website, how can i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this
  your broadcast provided shiny clear concept

 116. This is very interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I've shared your site in my social networks!|

 117. You really make it seem so easy together with your presentation however I to find this topic to be really one thing which I feel I would by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely broad for me. I am having a look forward to your subsequent post, I'll try to get the dangle of it!|

 118. What i do not understood is in truth how you are now not actually much more smartly-preferred than you may be now. You're very intelligent. You realize therefore considerably in relation to this matter, produced me for my part imagine it from so many various angles. Its like women and men don't seem to be involved until it's one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. Always care for it up!|

 119. It's the best time to make some plans for the future and it's time to be
  happy. I've read this post and if I could I want to suggest you some
  interesting things or advice. Perhaps you could write next
  articles referring to this article. I desire to read
  more things about it!

 120. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is
  excellent, as well as the content!

 121. Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept|

 122. This is terrific! I wish I had discovered this sooner.
  Maybe it would be helpful to look into using custom uniforms to get
  your page to rank higher? This site is too cool to be unseen by anyone!

 123. hey there and thank you for your info – I've certainly picked up anything new
  from right here. I did however expertise a few
  technical points using this website, as I experienced to reload the site many times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very
  frequently affect your placement in google and can damage
  your high quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more
  of your respective fascinating content. Ensure that you update
  this again soon.

 124. After exploring a few of the blog articles on your website, I honestly appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and tell me your opinion.|

 125. Hello, Neat post. There's an issue along with your website in internet explorer, could test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a big component to people will miss your wonderful writing due to this problem.|

 126. It's perfect time to make some plans for the future and it is time
  to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 127. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this info So i am glad to express that I've an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot indubitably will make sure to don?t forget this site and give it a glance regularly.|

 128. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.|

 129. You really make it appear so easy together with your presentation but I in finding this topic to be actually one thing that I believe I would by no means understand. It seems too complicated and very vast for me. I'm looking forward on your next publish, I will try to get the hold of it!|

 130. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!|

 131. It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this superb blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!|

 132. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!|

 133. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 134. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 135. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this site, since I
  experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that
  I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your
  placement in google and can damage your high quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS
  to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 136. Thanks for every other informative blog. Where else could I am getting that kind of information written in such a perfect means? I've a mission that I am just now operating on, and I've been on the look out for such information.|

 137. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring
  on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like
  to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work.
  If you're even remotely interested, feel free to shoot
  me an email.

 138. สามารถรับได้ 1 ครั้ง รับโบนัส 50% รับโบนัสสูงสุด 3,000 บาท สมาชิกสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/ 1 USER / 1
  ID / 1 IP เท่านั้น https://www.goldenslot.com/

 139. Thanks for every other excellent article. The place else may anybody get that type of information in such a perfect method of writing? I've a presentation next week, and I'm at the look for such information.|

 140. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Cheers!|

 141. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.|

 142. It's the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this publish and if I could I desire to counsel you some fascinating issues or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things approximately it!|

 143. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative. I'm gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 144. Greetings from Colorado! I'm bored at work so I
  decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.

  I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
  good site!

 145. magnificent publish, very informative. I'm wondering why
  the opposite experts of this sector do not understand this.

  You must continue your writing. I'm confident, you've a huge readers' base already!

 146. I'm not sure why but this website is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.|

 147. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. cheers|

 148. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!|

 149. Right here is the perfect blog for anyone who hopes to find out about this
  topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject which has been written about for many years.
  Great stuff, just great!

 150. Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I'd really like to be a part of community where I can get suggestions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!|

 151. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this web site, as I experienced to reload
  the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I am complaining, but slow loading instances times will
  often affect your placement in google and can damage your quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to
  my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon.

 152. I think this is among the most significant information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 153. This is very interesting, You're an overly skilled blogger. I have joined your rss feed and look ahead to seeking more of your fantastic post. Additionally, I have shared your web site in my social networks|

 154. hey there and thank you for your information – I've certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues
  using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous
  to I could get it to load correctly. I had
  been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining,
  but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and can look
  out for a lot more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again soon.

 155. My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.|

 156. Great work! That is the kind of info that should be shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this publish upper! Come on over and consult with my web site . Thank you =)|

 157. Pretty element of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment or even I success you get right of entry to consistently fast.|

 158. It's the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

 159. Right here is the right blog for anybody who hopes to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!|

 160. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all significant infos. I'd like to see extra posts like this .|

 161. Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 162. Your style is very unique in comparison to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 163. Another possible trigger for the company's Bitcoin BTCUSD 4.20 were down 7.2 to date
  this month. To avoid having a small subscription on as many devices as doable that.
  Jean-marc Bonnefous managing accomplice at Fairlead methods which ends up having the same.
  Barring a crypto meltdown However Chainlink ought to steer nicely clear
  of last yr. A hundred closed over the course of the following market meltdown like the new York.
  So how may even go up as the market and gave rise to a high
  market high. Hopefully you might be published it briefly tumbled
  beneath 1,000 hitting an all-time excessive. Thus they're equally necessary is the
  fact if LONDON properties may be. 71 of respondents consider
  markets are. Regulatory hurdles to say crypto-forex once enough volume is built on the futures markets.
  Effectively this 12 months the worth makes holding bitcoins powerful for
  individuals to learn reviews from different customers.
  Zcash was launched no excuse individuals turn into buyer for his or her funding in your TFSA.
  Their mismanagement of money impoverished their folks and mint them into globally
  inclusive banking govt blush. Is this a payment vehicle and as soon because it heads down people begin your individual.
  No reply to many of our lenders deduct an origination cost from the loan.

 164. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of WordPress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 165. Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant clear concept|

 166. Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.|

 167. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author. I will remember to bookmark your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage continue your great job, have a nice day!|

 168. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 169. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!|

 170. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!|

 171. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I'd certainly appreciate it.|

 172. Excellent beat ! I wish to apprentice at tthe same tiome aas you amend your site, hoow can i subscribe for a weblog
  web site? The account helped me a appropriate deal. I were a little
  bit acquainted of this your broadcaast provided brilliant clear idea
  website

 173. Howdy I am so excited I found your website, I really found you by accident, while I was looking on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.|

 174. I'm not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.|

 175. Thanks for another fantastic article. Where else could anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I've a presentation next week, and I'm on the look for such info.|

 176. My brother suggested I might like this website. He was once entirely right. This submit actually made my day. You cann't consider simply how a lot time I had spent for this info! Thanks!|

 177. Excellent blog right here! Additionally your web site loads up fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol|

 178. First off I would like to say excellent blog! I had a quick question that I'd like to ask
  if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I have had trouble clearing my mind in getting my ideas
  out. I do enjoy writing but it just seems like the first
  10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how
  to begin. Any suggestions or hints? Thanks!

 179. you are actually a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a wonderful job on this topic!|

 180. I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.|

 181. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks|

 182. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 183. Hello there, simply turned into alert to your blog via Google, and found that it's truly informative. I'm going to be careful for brussels. I will be grateful in case you proceed this in future. Many other folks can be benefited from your writing. Cheers!|

 184. Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 185. Wonderful paintings! This is the type of info that should be shared across the web. Shame on Google for no longer positioning this post higher! Come on over and consult with my site. Thank you =)

 186. Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 187. When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!|

 188. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!|

 189. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!

 190. My brother suggested I would possibly like this blog. He was entirely right. This submit truly made my day. You cann't imagine just how a lot time I had spent for this info! Thank you!|

 191. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already 😉 Cheers!|

 192. Heya superb website! Does running a blog like this require a great
  deal of work? I have absolutely no expertise in computer
  programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog
  owners please share. I understand this is off subject but I just wanted
  to ask. Thanks a lot!

 193. Hello, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, might test this?
  IE nonetheless is the market chief and a
  huge section of people will omit your great writing because of this problem.

 194. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, could check this? IE still is the market leader and a good part of people will leave out your great writing because of this problem.|

 195. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 196. I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 197. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!|

 198. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is just great and i can assume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.|

 199. naturally like your web-site however you need to test the
  spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth then again I'll certainly come again again.

 200. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 201. I think everything posted was very reasonable. But, consider this, what if you were to write a awesome headline? I am not saying your content isn't good., but suppose you added a post title to maybe grab people's attention? I mean BLOG_TITLE is kinda boring. You might peek at Yahoo's front page and see how they create article titles to grab viewers interested. You might add a related video or a pic or two to get people excited about what you've got to say. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.|

 202. I do believe all of the ideas you've introduced to your post. They're really convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.|

 203. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 204. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this information So i'm satisfied to convey that I've a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and provides it a look on a constant basis.|

 205. Woah! I'm really loving the template/theme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance. I must say you have done a excellent job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Firefox. Excellent Blog!|

 206. Hi there superb blog! Does running a blog like this take a massive amount work? I have very little expertise in programming however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic however I simply wanted to ask. Appreciate it!|

 207. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 208. I've been browsing on-line more than 3 hours lately, yet I never
  discovered any interesting article like yours. It is pretty
  price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made just
  right content material as you did, the net will likely be a
  lot more useful than ever before.

 209. Just desire to say your article is as surprising. The clarity to your put up is just cool and that i could assume you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to clutch your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.|

 210. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be helpful to read through articles from other authors and practice a little something from other web sites. |

 211. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now ;)|

 212. Hi there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 213. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!|

 214. I think this is one of the most important info for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 215. Link exchange is nothing else but it is just placing the
  other person's website link on your page at suitable place
  and other person will also do similar in support of you.

 216. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 217. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was
  super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say,
  I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am
  an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
  Do you have any points for novice blog writers? I'd genuinely appreciate it.

 218. I loved as much as you'll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  Stop by my web site – AshleyIDurst

 219. That is really attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and stay up for in quest of more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks|

 220. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the last section 🙂 I handle such info much. I used to be looking for this certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck. |

 221. I really like what you guys are up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I've included you guys to my own blogroll.|

 222. I'm now not sure where you're getting your info, however good topic. I needs to spend some time studying more or working out more. Thanks for fantastic info I was on the lookout for this info for my mission.|

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.